Bereikbaarheid & Verkeer

"Het is tijd om Ring Zuid stapsgewijs terug te geven aan Groningen"

De nieuwe zuidelijke ringweg krijgt steeds meer vorm. Er zijn al nieuwe (tijdelijke) wegen geopend, viaducten gebouwd en nieuwe borden geplaatst. “Het is tijd om de zuidelijke ringweg stapsgewijs terug te geven aan Groningen”, zegt Edwin Lameijer van Aanpak Ring Zuid in een artikel op de website van de projectorganisatie.


Leestijd: 3 minuten

Het teruggeven van de ringweg gebeurt in stappen. De ringweg wordt niet alleen aan de gebruikers van de weg teruggegeven, maar ook aan de wegbeheerders. De zuidelijke ringweg is eigendom van Rijkswaterstaat. De rest van de ringweg is van de Provincie. En alle wegen die op de ringweg uitkomen en die naar de ringweg toe leiden, zijn van de gemeente. Deze wegen worden “het onderliggende wegennet” genoemd.

Namens de gemeente Groningen neemt Jan Sybrandy de afgeronde delen van de het onderliggende wegen weer terug. Het onderliggende wegennet  is opgedeeld in twaalf deelgebieden. In ieder deelgebied werkt de aannemer aan de weg en alles daaromheen”, legt hij uit. “Tijdens de werkzaamheden is de aannemer verantwoordelijk voor het specifieke deelgebied. De aannemer heeft deze gebieden dus tijdelijk van ons overgenomen. We komen nu in een fase waarin de wegbeheerders stap voor stap de deelgebieden weer gaan terugnemen”, zo vertelt hij op de website van Aanpak Ring Zuid.

Vooropname

In totaal zijn er nu drie deelgebieden weer in handen van de gemeente, aan de oostkant van de stad. Dat betekent dat de werkzaamheden in deze gebieden helemaal klaar zijn. “Zodra de aannemer alle werkzaamheden in een gebied heeft uitgevoerd, geven ze ons een seintje”, zegt Edwin. “Samen met de wegbeheerder plannen we dan een vooropname in. Tijdens deze vooropname controleren we als Aanpak Ring Zuid en de gemeente of alle werkzaamheden op de juiste manier zijn uitgevoerd.”

Dat checken is niet een klein klusje. Dat gaat van de markering (de strepen) op de weg tot de verlichting, de geleiderails, de verkeerslichten, de bruggen, de sloten, de riolering, de bebording en nog veel meer. Alles wordt grondig gecontroleerd voordat de gemeente het deelgebied weer terugneemt van de aannemer.

“Voordat de aannemer startte met het project hebben we de eisen samen vastgelegd”, aldus Edwin. “Dat zijn de eisen waaraan de weg moet voldoen. Dat loopt uiteen van het type viaduct tot de kleur van het asfalt. En natuurlijk zijn er ook eisen rondom veiligheid.” “Voor het hele project gaat het al gauw om meer dan 8.500 eisen waaraan het project moet voldoen”, vult Jan aan.

Overdragen aan gemeente

Aansluitend op de vooropname voert de gemeente samen met Rijkswaterstaat nog twee opnames uit.

Eerst een tussen opname en dan een definitieve opname. “Tijdens deze opnames lopen we met zo’n zeven specialisten (ieder voor zijn eigen vakgebied) en de aannemer door het deelgebied”, legt Edwin uit. “We controleren of het deelgebied voldoet aan de eisen en leggen dat digitaal vast in onze Tablets. Als er bijvoorbeeld een verkeersbord of stukje belijning mist, dan bespreken we dat met de aannemer. Deze zaken noemen we restpunten.   De aannemer krijgt dan nog de tijd om de restpunten op te lossen.  In de eindopname wordt gecontroleerd of de laatste punten dan ook zijn opgelost.

Als alles aan de eisen voldoet, is het tijd om het gebied formeel over te dragen. Eerst draagt de aannemer het gebied over aan de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. En daarna dragen wij het weer over aan de gemeente.”

Mijlpalen

Het is voor zowel de aannemer als de wegbeheerders best een mijlpaal om de verantwoordelijkheid van een deelgebied weer over te dragen en terug te krijgen. “Het komende jaar zullen we als gemeente steeds meer deelgebieden terugkrijgen”, zegt Jan. “De verwachting is dat we iedere twee of drie maanden wel zo’n mijlpaal kunnen vieren. Voor het Rijk is dat anders, die krijgt de ringweg op één moment weer terug. Maar hoe dan ook, het is een bijzonder moment.”