bereikbaarheid-verkeer

12 mrt 2018, 11:11

Grote informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden en hinder 2018

Grote informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden en hinder 2018

Groningen Bereikbaar organiseert op donderdag 15 maart voor alle bedrijven en instellingen in en rond Groningen een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verwachte werkzaamheden in 2018 en de gevolgen daarvan voor de bereikbaarheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartweekend en het najaar wordt hierbij veel hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werken bedrijfsleven, de onderwijssector en overheden met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad, met name tijdens de werkzaamheden. Nu één van de grootste projecten, de ombouw van de zuidelijke ringweg, in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oosterpoort (Trompsingel 27, 9724DA Groningen).

 

Programma

07.45 uur:           Inloop

08.00 uur:           Welkomstwoord

08.05 uur:           Start plenaire programma

     De werkzaamheden in 2018, de impact en de maatregelen

09.30 uur:           Informatiemarkt met informatie over projecten in en rond Groningen en wat we      samen kunnen doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken

10.00 uur:           Themasessies

  1.      Hoe zorgen we dat bezoekers blijven komen
  2.      Logistiek
  3.      Hoe helpen we medewerkers slim te reizen en te werken
  4.      Onderwijs


11.00 uur:          Einde programma