bereikbaarheid-verkeer

05 jul 2019, 09:09

Goede respons op enquête over woon-werkverkeer Groningen

Goede respons op enquête over woon-werkverkeer Groningen

Hoe reis jij (het liefst) naar je werk? Wat vind je van de bereikbaarheid van Groningen? Op deze en andere vragen over woon-werkverkeer zocht Groningen Bereikbaar een antwoord. Het resultaat: 9200 werknemers in Groningen vulden hier afgelopen voorjaar een enquête over in. De resultaten worden op dit moment in beeld gebracht en zullen inzicht bieden in waar kansen liggen op het gebied van (duurzame) mobiliteit. Aan de enquête was ook een winactie verbonden. Govert Nieuwhof uit Groningen won de hoofdprijs, een ballonvaart voor twee personen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In en rond de stad wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in infrastructuur. De grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren. Maar waar gewerkt wordt, ontstaat hinder. Groningen Bereikbaar wil daarom inzicht hebben in het reisgedrag van forenzen. In samenwerking met bedrijven en instellingen in de stad is er een breed mobiliteitsonderzoek gehouden onder het personeel en is het woon-werkverkeer in kaart gebracht. Met de uitkomsten kunnen zowel Groningen Bereikbaar als het bedrijfsleven en andere organisaties passende mobiliteitsmaatregelen nemen.

Tot 1 mei hebben 9200 deelnemers de enquête ingevuld. De massale deelname aan het onderzoek onderstreept het gezamenlijk belang van alle partijen in de stad om Groningen goed bereikbaar te houden.

Ballonvaart
Met het invullen van de vragenlijst maakten de deelnemers kans op enkele prijzen. Op 3 juli 2019 nam Govert Nieuwhof de hoofdprijs in ontvangst. Nieuwhof gaf aan erg blij te zijn met de ballonvaart voor twee personen. De overige prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gekregen.