bereikbaarheid-verkeer

18 nov 2014, 15:03

Fietsersbond niet blij met plannen Helperzoomtunnel

Fietsersbond niet blij met plannen Helperzoomtunnel

De Groningse afdeling van de Fietsersbond tekent beroep aan tegen de gemeentelijke plannen voor de aansluiting van de nieuwe Helperzoomtunnel op de Helperzoom. Het hoopt dat het gemeentebestuur alsnog kiest voor een volgens de bond veiliger alternatief.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Fietsersbond moeten fietsers straks drie keer voorrang verlenen aan het autoverkeer. Daarnaast dienen de fietsers ter hoogte van de tunnel de Helperzoom twee keer over te steken. De belangenorganisatie noemt deze oplossing onacceptabel voor een hoofdfietsroute waar dagelijks zo'n 12.000 fietsforenzen, scholieren en ouders met kinderen gebruik van maken.

De gemeente heeft te kennen gegeven dat zij nadenkt over een alternatief. Dat zou moeten bestaan uit een tweerichtingsfietspad langs de westzijde van de Helperzoom vanaf de Goeman Borgesiuslaan tot na de kruising met de Helperzoomtunnel. De Fietsersbond hoopt door beroep aan te tekenen tegen de huidige plannen de gemeente ertoe te bewegen  voor dit alternatief te kiezen.