Bereikbaarheid & Verkeer

Plantmanager Suikerfabriek Bram Fetter: ‘Beter benutten Groningse wegen goed voor bereikbaarheid Stad’

In Groningen wordt men man en macht gewerkt aan het opknappen van ringwegen en andere wegen om de stad de komende jaren goed bereikbaar te houden. Maar in plaats van steeds maar nieuwe wegen aan te leggen of op te knappen, is het voor de bereikbaarheid van de regio Groningen/Assen vaak minstens zo slim en efficiënt wanneer bestaande wegen beter worden benut. Dat zegt Bram Fetter, plantmanager van de Suikerfabriek Vierverlaten van Suiker Unie in Hoogkerk. In een interview met de website  www.regiogroningenassen.nl vertelt hij dat er ook opmerkelijke maatregelen in de maak zijn bij ‘’zijn’’ suikerfabriek om een bijdrage te leveren aan het bereikbaar houden van Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Plantmanager Suikerfabriek Bram Fetter: ‘Beter benutten Groningse wegen goed voor bereikbaarheid Stad’
Plantmanager Suikerfabriek Bram Fetter: ‘Beter benutten Groningse wegen goed voor bereikbaarheid Stad’

‘Steeds meer werkgevers onderkennen het grote belang van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid in de regio Groningen – Assen, en van de bereikbaarheid van hun eigen bedrijven. De “sense of urgency” is merkbaar toegenomen. Nu dat gevoel er begint te komen, moeten we dat als een olievlek zien uit te breiden. Ik denk dat dat zeker zal lukken, want we werken momenteel aan een aantal hele interessante nieuwe maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid die veel werkgevers en werknemers zeker zal aanspreken’.

Dit betoogt Bram Fetter, plantmanager  van de grootste suikerfabriek van Noord-Nederland, Suikerfabriek Vierverlaten van Suiker Unie. Plantmanager Bram Fetter is lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en vormt samen met gedeputeerde Henk Brink van Drenthe en minister Melanie Schultz van Haegen het bestuurlijke trio van het programma “Beter Benutten”, voor  Regio Groningen – Assen.

Beter Benutten is, kort gezegd, een initiatief van het Rijk om in plaats van telkens maar weer nieuwe asfaltwegen neer te leggen in Nederland , de bestaande wegen en andere bestaande infrastructuur beter en slimmer te benutten. Er zijn sinds 2012 in heel Nederland tal van inventieve plannen bedacht om veel efficiënter met bestaande wegen om te gaan. Ook in de regio Groningen – Assen zijn al veel plannen uitgevoerd in het kader van Beter Benutten. Het bedrijfsleven is een belangrijke partner en speelt een grote rol in het oplossen van de problemen met het bereikbaar houden van de regio. Dat heeft er nu al toe geleid dat er 17 % minder spitskilometers zijn in Groningen – Assen, omdat veel medewerkers van bedrijven als GasTerra, het UMCG en DUO op de fiets komen, de bus of trein nemen of eerder of later naar hun werk reizen.

‘Maar we kunnen nog véel meer bereiken! Het verder terugdringen van de spitskilometers in de regio Groningen – Assen blijft noodzakelijk omdat we nog steeds het risico lopen dat we slechter bereikbaar worden. Daarom werken we momenteel aan de voorbereiding van een volgende fase van Beter Benutten, Beter Benutten Vervolg. Het Rijk heeft daar 12 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. We hebben inmiddels al speerpunten vastgesteld waar we ons op willen richten, en eind van het jaar hopen we een ambitieus programma te hebben met concrete plannen om de infrastructuur in Groningen – Assen nόg weer beter te benutten!’.

Het volledige interview:

http://www.regiogroningenassen.nl