bereikbaarheid-verkeer

04 dec 2018, 09:09

Combinatie Herepoort laat deel bomen bij woonschepen tot de zomer staan

Combinatie Herepoort laat deel bomen bij woonschepen tot de zomer staan

Langs de A28 is Combinatie Herepoort maandag begonnen met het weghalen van houtopstanden op het talud. In overleg met bewoners van woonschepen in het Noord-Willemskanaal is besloten een deel van de bomen tot de zomer te laten staan. Daarmee geeft de aannemer gehoor aan de zorgen die de omwonenden hebben over overlast en de kwaliteit van hun woonomgeving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor de kap is het maken van een stadse entree vanaf de A28, met bomen binnen de geluidsschermen. Voor de bomenkap heeft de gemeente in juni een kapvergunning verleend. De bomenkap maakt deel uit van de kleinere werkzaamheden waarvoor de aannemer toestemming heeft gekregen.

Aannemer Combinatie Herepoort heeft maandagochtend in overleg met omwonenden besloten om een deel van de kap aan te houden. Van de 180 meter te verwijderen bomen en houtopstanden blijft circa 50 meter voorlopig staan. Dit zijn de bomen bij de twee woonboten. Deze bomen worden weggehaald in de zomer van 2019, als ze echt weg moeten voor de werkzaamheden. De woonboten blijven dus voorlopig nog in het groen. De rest van de bomen op het talud wordt wel volgens planning weggehaald.