Bereikbaarheid & Verkeer

Bouw tijdelijke oprit Meeuwerderweg van start

Aanpak Ring Zuid is deze week begonnen met de bouw van een tijdelijke oprit bij de Meeuwerderweg. Via deze oprit kan autoverkeer vanuit de Oosterpoortwijk de ringweg op richting de Hereweg. De oprit zal van 4 mei tot 19 juli in gebruik zijn.


Leestijd: 1 minuut

In die periode van de werkzaamheden is de zuidelijke ringweg grotendeels dicht, waardoor inwoners van de Oosterpoortwijk alleen richting het westen en zuiden kunnen via de route Trompsingel-Zuiderpark-Hereweg. De tijdelijke oprit moet opstoppingen op die route voorkomen. Wijkbewoners hebben dan een alternatief om over het spoor te komen. Dit helpt mee om te voorkomen dat het verkeer in de stad helemaal klem komt te staan.

Het is niet de bedoeling dat autoverkeer vanaf het Europapark gebruik gaat maken van deze tijdelijke oprit, omdat het dan te druk wordt op de Verlengde Lodewijkstraat. Daarom stelt Aanpak Ring Zuid in de Esperantostraat eenrichtingsverkeer in.

20240305 tijdelijke oprit meeuwerderweg

De tijdelijke oprit kan niet langer dan tot 19 juli in gebruik blijven, omdat op 20 juli wordt gestart met het weghalen van het betreffende deel van de zuidelijke ringweg. Ook de oprit wordt dan weggehaald.

Overlast omwonenden

Het aanleggen van de tijdelijke oprit kan leiden tot trillingen en geluidsoverlast in de omgeving.

Verkeershinder

Vanaf 4 maart is het voetpad langs de Esperantostraat afgesloten (aan de kant van de ringweg). Vanaf 27 april verandert de verkeerssituatie: de Esperantostraat en de Meeuwerderbaan worden eenrichtingsverkeer. De Meeuwerderweg blijft tweerichtingsverkeer.