bereikbaarheid-verkeer

15 dec 2014, 16:04

Bewoners Beijum en De Hunze balen van kapotte Gerrit Krol-brug

Bewoners Beijum en De Hunze balen van kapotte Gerrit Krol-brug

Bewoners uit de omgeving van de Gerrit Krol-brug hebben er genoeg van dat deze brug over het Van Starkenborghkanaal langdurig kapot is. Twee bewonersorganisaties laten weten dat ze vinden dat de verantwoordelijke instanties, Rijkswaterstaat, Provincie én Gemeente Groningen zich veel meer moeten inspannen om niet alleen na 2020, maar ook tot die tijd voor een goed functionerende brug dienen te zorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Bewonersorganisatie Beijum (BOB) en de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) zijn zeer ontstemd over het feit dat de Gerrit Krol-brug – een belangrijke uitvalsroute voor veel van onze wijkbewoners – langdurig kapot is. Rond het Sinterklaasweekend is nog geprobeerd de brug  weer aan de praat te krijgen, maar op 9 december werd bekend dat de brug niet voor het nieuwe jaar gerepareerd is. Waarmee de brug zeker een week of vier uit de roulatie is.

 

"De brug is kapot. Niet, zoals de Borgbrug bij Ruischerbrug doordat er een boot tegenaan gevaren is of vanwege ijsgang zoals in eerdere jaren, maar door ouderdom en achterstallig onderhoud. Dat is al lang en breed bij iedereen bekend. Er wordt weliswaar gewerkt aan plannen voor een nieuwe brug, maar die komt op zijn vroegst in 2020, een paar jaar geleden werd nog 2016 als jaar genoemd. In enkele media is ten onrechte 2017 genoemd als jaar waarop die nieuwe brug gerealiseerd zou zijn; de planning is écht 2020. Tot die tijd is het behelpen en de kans op meer storingen en lange uitval wordt alleen maar groter.", aldus de bewoners.

 

"Auto’s moeten nu via de Noordzeebrug of de Oostersluis omrijden, voor (brom)fietsers en voetgangers zijn er de beide loopbruggen aan weerszijden van de Krol-brug – al is dat met volle fietstassen of een kind achterop nog behoorlijk oppassen om niet achterover te kukelen - maar een grote groep minder mobiele mensen is hier behoorlijk de dupe van.

 

Kun je met een buggy of kinderwagen het misschien nog net redden om over de loopbrug te klauteren, rolstoelen, scootmobielen, driewielers, fietsen met een fietskar kunnen dat écht niet. Voor hen betekent de kapotte brug dat ze het kanaal niet meer kunnen oversteken en, zeker in het koude winterweer, een onaanvaardbare lange omleidingsroute moeten volgen. Daar komen de fietsers van de Noordzeebrug nog bij, die daar binnenkort niet meer overheen kunnen rijden."

 

De BOB en BHS vinden dat de verantwoordelijke instanties, Rijkswaterstaat, Provincie én Gemeente Groningen zich veel meer moeten inspannen om niet alleen na 2020, maar ook tot die tijd voor een goed functionerende brug dienen te zorgen.

 

Misschien één kleine en schrale troost.

Zowel de BOB als de BHS hebben bij de gemeente, bij wethouder Paul de Rook, gepleit voor afsluiting van de huidige brug voor het autoverkeer, in ieder geval het vrachtverkeer. Daarover krijgen we begin volgend jaar uitsluitsel. In deze weken is goed te monitoren waar het autoverkeer nu langsgaat en of dat elders voor problemen zorgt. We hebben goede hoop op een positieve uitkomst.