bereikbaarheid-verkeer

01 sep 2016, 09:09

Aankoop PostNL-pand maakt korte busonderdoorgang mogelijk

De gemeente Groningen heeft het PostNL-pand achter het Hoofdstation aangekocht. Daardoor is het mogelijk om de busonderdoorgang te verkorten. Wethouder Paul de Rook legt uit waarom daarvoor is gekozen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Achter het Hoofdstation komen in ieder geval zes bushaltes. “Doordat nu is gekozen voor een korte variant, wordt het mogelijk om daar een gestrekt busstation van te maken”, zegt Elise Koning namens Groningen Spoorzone. “Zie het als een lange halte, waar meerdere bussen achter elkaar kunnen stoppen. Voordeel is dat iedereen vanuit de reizigerstunnel het busstation kan betreden en niemand de route van de bussen doorkruist. Dat is goed voor de veiligheid.”

Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft rekening gehouden met een mogelijke verplaatsing van het hele busstation naar de zuidzijde. Die keuze wordt nu echter nog niet gemaakt, maar naar verwachting doet de gemeenteraad daarover later dit jaar een uitspraak. “De plannen gaan nu uit van in ieder geval zes haltes”, zegt Koning. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar definitief wordt. Dan wordt ook begonnen met de planontwikkeling van de zuidzijde van het Hoofdstation.

Groningen Spoorzone trekt in de planontwikkeling samen op met omwonenden. “We gaan onder andere kijken welke groenvoorzieningen we kunnen inpassen en hoe we het aantal aanwezige parkeerplaatsen kunnen behouden. De geluidseffecten worden zoveel mogelijk beperkt door onder meer gebruik te maken van geluidsabsorberende beplating in de busonderdoorgang.”

Vooralsnog is het de planning dat in 2018 wordt begonnen met de bouw van de busonderdoorgang en de stationsvoorzieningen aan de zuidkant van het station. Op 1 juni van dat jaar moet ook het PostNL-gebouw leeg zijn. Tot die tijd wordt het pand, genaamd The Big Building, bevolkt door startende bedrijven. “In 2021 moet het gehele project zijn afgerond”, besluit Koning.