wonen

11 apr 2018, 20:08

Hoe heette dit gebouw op Grote Markt op foto uit 1868?

Hoe heette dit gebouw op Grote Markt op foto uit 1868?

Is dit écht de Grote Markt in Groningen op deze foto? Ja, echt: kijk maar naar de panden rechts: dat is de Grote Markt noordzijde. Maar links achter op de foto: welk gebouw is dat daar? En wat is dat voor pomp de voorgrond?

Het antwoord wordt gegeven door de Facebookpagina Oud-Groningen. De foto uit 1868 is namelijk inderdaad de Grote Markt, met in de verte het Waaggebouw. Alleen de naam ‘Waagstraat’ herinnert daar nu nog aan.

 

De Stadswaag heeft ruim 200 jaar op de noordwest hoek van de Grote Markt gestaan.

Vanaf de middeleeuwen moesten kooplieden er accijnzen of imposten betalen over handelswaar – met name wijn, graan, zout en boter – dat van buiten de stad werd aangevoerd, stedelijke accijnzen dus.

 

En dat gebeurde in het Waaggebouw, vanaf 1660.

 

Na de afschaffing van de stedelijke accijnzen in 1865, werd de Waag in 1873 op afbraak verkocht.

 

Het hele verhaal leest u op de Facebookpagina van Oud Groningen.