uitgaan

21 nov 2017, 10:10

Tentoonstelling over Kerstvloed 1717: De grootste natuurramp in Groningen van de afgelopen 300 jaar

Aangrijpend, tragisch en hartverscheurend… In de kerstnacht in 1717 trof een sterke noordwesterstorm het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië waardoor duizenden mensen en dieren om het leven kwamen. In de tentoonstelling ‘Kerstvloed 1717: de grootste natuurramp in Groningen van de afgelopen 300 jaar’ toont het Noordelijk Scheepvaartmuseum in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest wat er vóór, tijdens en na deze verwoestende vloed van 300 jaar geleden gebeurde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de tentoonstelling, die uit drie delen bestaat, ervaart de bezoeker wat er voor, tijdens en na de verwoestende storm gebeurde. Het begint met de sterke waarschuwing van commies-provinciaal Van Seeratt in 1716, die door Stad en de Ommelanden in de wind werd geslagen. Daarna ervaart de bezoeker de vreselijke gevolgen van de storm, in beeld gebracht aan de hand van aangrijpende ooggetuigenverslagen die eeuwen bewaard zijn gebleven in de archieven.

De Kerstvloed had onvoorstelbaar grote gevolgen. In het Groninger land werden maar liefst 1.430 huizen verwoest en verdronken 2.091 mensen, 11.441 hoornbeesten, 3.064 paarden, 1.277 varkens en 20.923 schapen.

De Kerstvloed 1717 markeert het moment waarop Thomas van Seeratt de basis legde voor de hedendaagse dijken; hoger, breder en minder steil. Deze tentoonstelling toont daarmee niet alleen wat er tijdens deze grote natuurramp precies is gebeurd, maar ook wat er daarna veranderd is om te zorgen dat het nooit meer zal voorkomen!

De tentoonstelling is vanaf 9 december 2017 tot en met 11 maart 2018 te zien in het Noordelijk Scheepvaartmuseum, dat zich de komende jaren meer en meer zal omvormen van een maritiem museum naar hét historisch museum van Groningen.