In beeld

Aantal bedrijven dat zakelijke lening afsluit iets gedaald 

Cijfers in de financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal mkb’ers met een financieringsbehoefte de afgelopen jaren iets gedaald is. Zeker ten tijde van de pandemie, zo rond 2020, was de vraag naar een zakelijke lening groot. Met een zakelijk krediet probeerde men de daling in inkomen enigszins te compenseren. Dit artikel zoomt nader in op de gepubliceerde cijfers, die versterkt worden door cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). 


Leestijd: 2 minuten

Financieringsbehoefte leidt in veel gevallen tot een oriëntatie 
Opvallend is dat over de afgelopen vijf à tien jaar circa tachtig procent van de mkb’ers met een financieringsbehoefte zich ook daadwerkelijk georiënteerd heeft op de mogelijkheden in de markt. Van die tachtig procent deed vervolgens meer dan de helft een aanvraag bij een zakelijke kredietverstrekker. Dat percentage loopt de laatste jaren iets terug. Waar in 2018 nog zo’n 66 procent van de mkb’ers die een oriëntatie deden voor het indienen van een aanvraag koos, was dat in 2022 nog maar 56 procent. Een jaar eerder, in 2021, zelfs maar 52 procent. 

Daar tegenover staat dat in 2022 wel liefst 91 procent van de aanvragers een lening kreeg toegekend. Dat was in 2018 zo’n 84%. Het duidt erop dat mkb’ers pas een lening aanvraag indienen, wanneer zij ervan overtuigd zijn de lening ook daadwerkelijk toegekend te krijgen. 

Piek in verstrekt zakelijk vermogen lag in 2012 
De piek in het verstrekte zakelijke vermogen ligt inmiddels ver achter ons, dit was medio 2012. Een snelle stijging in het verstrekt zakelijk krediet lag in de periode rond de financiële crisis, tussen 2004 en 2008. Een periode van stabilisering volgde in de jaren tussen 2008 en 2012, om vervolgens een daling in te zetten. Er was opnieuw sprake van een stijging in de periode tussen 2020 en 2022. Deze stijging was echter minder scherp dan die aan het begin van deze eeuw. 

Zakelijke groei met een krediet en business coach 
De dienstverlening van zakelijke kredietverstrekkers is eveneens veranderd. In die zin, dat ondernemers tegenwoordig nog beter ondersteund worden bij het op efficiënte wijze inzetten van de verkregen kredieten. Bij sommige aanbieders geldt bijvoorbeeld dat ondernemers hulp kunnen krijgen van een business coach. Deze coach helpt de ondernemer een droom of idee om te zetten naar een concreet actieplan. Vaak in de vorm van een ondernemingsplan, waarin op verschillende facetten van het ondernemen wordt ingezoomd. 

Overigens is zo’n ondernemingsplan vaak verplicht bij de aanvraag van een zakelijk krediet. Het helpt de kredietverstrekker de risico’s bij het verstrekken van een zakelijke lening inzichtelijk te maken.