nieuws

11 feb 2009, 21:09

Zwolle kaapt Voedsel- en Warenautoriteit weg voor neus van Groningen

Groningen dreigt een stevige ambtelijke Rijksdienst kwijt te raken aan Zwolle. Dat heeft tot politieke ongerustheid geleid. Zo laat de fractie van de PvdA in de gemeenteraad weten dat ze de vestiging Groningen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voor de stad wil behouden. Aanleiding voor de bezorgdheid zijn berichten over een brief van de minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit waarin zij vasthoudt aan de verplaatsing van de VWA naar Zwolle.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen van de minister zijn in december vorig jaar besproken in de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze plannen stuitten toen op verzet bij een meerderheid in de Kamercommissie. Niettemin houdt de minister vast aan haar voornemen tot verplaatsing.


De plannen tot verplaatsing maken onderdeel uit van een grootschalige bezuinigingsoperatie bij de organisatie van de rijksdienst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt momenteel de effecten van deze operatie.


De fractie van de PvdA wil weten welke stappen het college onderneemt om de VWA voor de stad te behouden en op welke wijze de gemeente betrokken is bij het onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsoperatie bij de rijksdienst.