nieuws

30 jun 2009, 21:09

Zware agenda Groninger gemeenteraad: Zuidelijke Ringweg

De Groningse gemeenteraadsleden hebben woensdag op de valreep voorafgaande aan de vakantie nog een zware agenda. Daarop onder meer de recente ontwikkelingen rond de plannen voor de Zuidelijke Ringweg. De vraag is of Groningen een voor de stad zeer lelijke maar wel efficiënte weg op palen krijgt, of een ondergrondse maar peperdure zuidelijke ringweg. Of een combinatie daarvan, wellicht. Maar er staan nog enkele actuele zaken op de agenda.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadscommissie Beheer en Verkeer vergadert om 16.30 uur in het stadhuis. De commissie bespreekt onder meer het toekomstige parkeerbeleid in de stad en de recente ontwikkelingen rond de plannen voor de Zuidelijke Ringweg. De commissie Ruimte en Wonen vergadert vanaf 20.00 uur in het stadhuis. Deze commissie bespreekt onder meer een projectplan voor Jongerenhuisvesting en diverse maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken.

De commissie B&V bespreekt de nota ‘Duurzaam Parkeren, Parkeerbeleid 2010-2020’. Daarin doet het college van B&W de raad diverse voorstellen voor de aanpak van het parkeren in de stad in de komende tien jaar. Het college wil in de binnenstad het parkeren op straat verder terugdringen en meer parkeerplekken voor bewoners in garages realiseren. Uitbreiding van parkeergelegenheid moet de komende jaren vooral plaatsvinden op goed bereikbare Park & Ride locaties aan de randen van de stad en fietsparkeren wordt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ook wordt voorgesteld de parkeerproblemen in de wijken aan te pakken door direct in overleg te gaan met bewoners en niet langer te wachten tot een meerderheid van de bewoners voor invoeren van betaald parkeren is.

Verruiming starterslening
In de commissie R&W staat wonen deze keer centraal. De commissie bespreekt een voorstel van B&W om de starterslening ook mogelijk te maken voor mensen die een bestaande woning kopen. Deze lening voor starters op de woningmarkt is tot nu toe alleen verkrijgbaar bij nieuwbouwwoningen.