nieuws

05 mei 2009, 07:07

Zuil van tien meter in Delfzijl

Een van de blikvangers in Groningens enige havenstad, Delfzijl, krijgt een grote opknapbeurt. Het herstel van het kunstwerk ‘De ontmoeting tussen water en land’ van Hildo Krop bij de zeesluizen in Farmsum is begonnen. De renovatie gebeurt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s en is nodig omdat marmeren platen loslieten. De renovatie moet een eind aan deze gevaarlijke situatie maken. Het waterschap wil zich inzetten dit waardevolle kunstwerk voor de regio te behouden als onmiskenbaar landschapselement voor Delfzijl en omgeving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit veiligheidsoverwegingen is gestart met de ontmanteling van de marmeren platen op de zuil en het bronzen beeld. Dit gebeurt om inzicht te krijgen in de technische toestand van de betonkolom. Daarna probeert het waterschap in overleg met andere partijen de financiering voor het herstelwerk en de wederopbouw van het kunstwerk rond te krijgen.

Het kunstwerk
Het beeld op de zuil van 10 meter, beeldt drie personen uit met geheven armen en het gezicht naar de zee: een schipper (de zee), een vrouw (landbouw) en een scheepslasser (industrie). Het zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor deze omgeving. Het opschrift op de voet luidt: ’Kerend de watervloed, ontsluit ik een weg naar zee’

Het beeld staat bij de sluizen van het Eemskanaal naar de Eems. Het is in de tweede helft van de jaren ’60 geplaatst in opdracht van de provincie Groningen bij de oplevering van de nieuw aangelegde haven in Farmsum. Bij de overdracht van de zeedijk van de provincie Groningen aan het waterschap is ook het beeld overgedragen.

De kunstenaar
Hildo Krop, in 1884 geboren te Steenwijk en overleden in 1970 te Amsterdam, behoort tot de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20e eeuw. Hildo Krop genoot grote bekendheid als stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Ook het monument op de Afsluitdijk ter herinnering aan de afsluiting van de Zuiderzee behoort tot zijn werken.