nieuws

25 jun 2002, 00:12

Zuiderzeelijn blijkt splijtzwam voor D66 in Groningen

De financiering van de Zuiderzeelijn blijkt een splijtzwam te zijn voor de fractie van D66 in Provinciale Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De D66 Statenfractie Groningen zal verdeeld stemmen over de regionale bijdrage voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Hoewel de gehele fractie groot voorstander is van de aanleg van de Zuiderzeelijn, is er verdeeldheid over de mate waarin de regio’s daarin een bijdrage moeten leveren. Volgens een aantal fractieleden van D66 is de Zuiderzeelijn is in principale een nationale lijn en daarmee in de eerste plaats ook een nationale verantwoordelijkheid.
Ook is er volgens de fractie nog onvoldoende onderzoek gedaan naar eventuele alternatieve bestedingen van de 245 miljoen euro., aldus fractievoorzitter Lia de Ridder