nieuws

24 jan 2013, 10:10

Zuidelijke ringweg later klaar: niet in 2019 maar 2021

De zuidelijke ringweg is twee jaar later klaar dan gepland. Dat is gisteren bekend geworden na overleg tussen de provincie Groningen en minister Schultz van Haegen. Het CDA in de stad Groningen vindt dat dit uitstel de gemeente Groningen plotseling de tijd geeft om meer maatregelen te nemen om verwacht verkeersoverlast in de wijken te voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 23 januari heeft er een overleg plaats gevonden tussen minister Schultz van Haegen van infrastructuur en Mark Boumans, gedeputeerde van de Provincie Groningen, zo berichtten verschillende media vanmorgen. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA Statenfractie de vraag gesteld of het klopt dat in dit overleg naar voren is gekomen dat de oplevering van de Zuidelijke ringweg zal worden opgeschoven van 2019 naar 2021.

Vanochtend heeft op twitter CDA- Kamerlid Sander de Rouwe laten weten dat hij heeft vernomen dat de Zuidelijke Ringweg wordt uitgesteld.

Fractievoorzitter van het CDA in Groningen Stad Anne Kuik is benieuwd naar de antwoorden op deze vragen. ‘Dit zou vertraging opleveren ten aanzien van de verbetering van de bereikbaarheid van Groningen, dat is jammer.’ Als de vraag of er sprake is van uitstel bevestigd wordt beantwoord, dan ziet Kuik wel kansen: ‘Uitstel zou wat ons betreft betekenen dat de gemeente meer tijd kan uittrekken voor en het inpassen van belangen van bewoners, het onderliggende wegennet en de omliggende wijken.’

De CDA-fractie zal hierover schriftelijke vragen stellen aan het College van B&W.