nieuws

11 nov 2001, 00:12

Zuidelijke Ringweg Groningen vijf jaar ‘op de Kop’

De zuidelijke ringweg rond Groningen gaat vanaf 2002 vijf jaar lang ‘op de kop’. Er zullen zeer ingrijpende werkzaamheden plaats vinden. Er is nu een uniek convenant afgesproken met tal van maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tussen 2002 en 2007 vinden ingrijpende wegwerkzaamheden plaats aan de Ring Zuid te Groningen. Daarmee komt de bereikbaarheid van de stad onder druk te staan. Maar een goede bereikbaarheid van de stad Groningen is tegelijkertijd van levensbelang voor een gezonde economische ontwikkeling van Stad en Ommelanden. Daarom hebben gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Kamer van Koophandel Groningen en Arriva vandaag een intentie-overeenkomst gesloten om gezamenlijk de komende jaren een maximale inspanning te leveren om de congestieproblemen tot een minimum te beperken.
De vijf partijen hebben het vertrouwen uitgesproken dat mede dankzij deze inspanningen – die de komende tijd concreet zullen worden ingevuld en uitgewerkt - de stad Groningen optimaal bereikbaar blijft gedurende de werkzaamheden aan de Ring Zuid. Ondertekend hebben: K.F. Schuiling (wethouder gemeente Groningen), T.A.Musschenga (gedeputeerde provincie Groningen), J.R. Hoogland (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat-Noord), A.M.J. Vogd (voorzitter Kamer van Koophandel) en A.B. Hettinga (fin. directeur Arriva).