nieuws

06 dec 2009, 20:08

'Studenten in Groningen zijn toch geen beesten ?!'

Hoe meer studentenhuizen in een wijk, hoe groter de kans op verloedering? Volgens de wijkraad Selwerd is dat zeker het geval. Want waar studentenhuisvesting de overhand krijgt treedt het verval in, in wijk en straat. Het wordt hoog tijd dat de gemeenteraad van Groningen daar paal en perk aan stelt, maar helaas bij de gemeente 'hebben ze geen ballen en geen bestuurskracht', aldus Ron van der Weerd, voorzitter van de Wijkraad Selwerd Deze uitspraak is volstrekt verkeerd gevallen bij de politieke partij Student en Stad. De fractievoorzitter van deze partij in de Groningse gemeenteraad, Stephan Antuma, maakt ernstig bezwaar tegen de beeldvorming dat studenten gelijk staan aan overlast en verloedering. 'Studenten, of beter gezegd: bewoners van kamerverhuurpanden, zijn geen beesten die voor geen enkele rede vatbaar zijn', zo stelt hij in reactie op de wijkraad Selwerd. Hij schrijft dit in een vinnige bijdrage in het weblog van Student en Stad in de DSG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ik maak ernstig bezwaar tegen de beeldvorming student = overlast = verloedering.  Studenten, of beter gezegd: bewoners van kamerverhuurpanden, zijn geen beesten die voor geen enkele rede vatbaar zijn. Over het algemeen hebben we hier te maken met weldenkende mensen. Investeer daarom in de onderlinge contacten. Drink gezamenlijk een kop koffie om kennis te maken. Wanneer het contact gelegd is, is het veel makkelijker spreken over het voortuintje dat er niet uit ziet, dekens die als gordijnen worden gebruikt, rondslingerend afval en fietsen die eerder op de schroothoop dan in het fietsenrek thuishoren. Ook op deze punten is er soms domweg sprake van dat de bewoner van het kamerverhuurpand "het niet ziet." Als tegenargument wordt gebruikt: het zijn er zoveel, ze verhuizen zo snel: ik kan er niets mee. Op die manier het bijltje erbij neergooien is echter wel het domste wat je kan doen.
Voor Student en Stad is het van belang dat we samen leven in deze stad. Dat is ook de reden dat wij bij de behandeling van de begroting 2010 met D66 en het CDA een motie hebben ingediend om de omwonenden van de locaties voor grootschalige jongerenhuisvesting in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de plannen. In de eerste plaats zal dit de kwaliteit van de plannen ten goede komen, daarnaast hoop ik dat we vooral tempo kunnen maken met de bouw van deze kwalitatief hoogwaardige jongerenwoningen. Dit zal de druk op de particuliere markt verlichten. Student en Stad staat absoluut niet met zijn rug naar de stad en de diverse wijken toe. Het was mij ook een lief ding waard geweest om maatwerk te leveren met betrekking tot het aantal kamerverhuurpanden per straat. We moeten er echter voor waken dat we de wij-zij-tegenstelling de overhand laten krijgen. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Zeker wanneer deze buur je ook nog eens kan helpen in tijden van brand...''

Stephan Antuma
Fractievoorzitter Student en Stad

www.dsg.nl