nieuws

15 mei 2001, 00:12

Zorgabonnement maakt langer zelfstandig wonen Groningse senioren mogelijk

Senioren kunnen in de toekomst steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit moet onder meer mogelijk worden door de ontwikkeling van een ‘Zeker Thuisabonnement’. Dit is een experimentele service van Woonzorg Nederland, die ouderen extra hulp biedt. Het nieuwe hulppakket strekt zich uit van eenvoudige, praktische zaken zoals het serveren van een warme maaltijd tot een eventuele tijdelijke opname in een verzorgingstehuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Moderne mensen willen steeds vaker zelfstandig, op hun eigen plek oud worden. Eigenlijk wil men helemaal niet oud zijn’’, vertelt projectmedewerker Giena Dijkstra van Domein Woondiensten in Groningen, een stad die vooroploopt met een wijkproject dat deze week start. In de Oosterparkwijk in Groningen wordt het komende jaar geëxperimenteerd met de zorgservice.
Domein Woondiensten werkt daarbij samen met de seniorenhuisvestingsorganisatie de Heymansstichting en initiatiefnemer Woonzorg Nederland. Zij bieden huurders die ouder zijn dan 75 jaar een gratis zorgpasje aan. In de Oosterparkwijk wonen namelijk veelal minder draagkrachtige huurders, waarvan dertig procent tot de ouderen behoort.
Bewoners boven de 55 krijgen de helft korting. ‘’Het pakket is een aanvulling op de zorg- en dienstverlening waarvoor senioren in de meeste gevallen reeds verzekerd zijn’’, benadrukt Dijkstra. De abonnee krijgt een vast aanspreekpunt. ‘’Een herkenbaar gezicht. Zo’n vaste coördinator kan sneller hulp regelen.’’ De contactpersoon helpt zonodig ook mee bij het invullen van formulieren voor taxivergoedingen of de aanvraag van hulpmiddelen.
De telefoon staat nu al niet stil bij Domein. ‘’Het loopt werkelijk storm,’’ aldus een tevreden Dijkstra. Over enkele weken zal bekend worden hoeveel personen er uiteindelijk meedoen.