nieuws

15 mrt 2011, 10:10

Al te schitterende huizen in Groningen

Inwoners van Groningen in de Rembrandt van Rijnstraat krijgen compensatie voor het feit dat zonwering van de overburen wat al te fel schittert wanneer de zon schijnt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin 2010 heeft een aantal bewoners van de appartementen aan de Rembrandt van Rijnstraat bij woningcorporatie Nijestee aangegeven last te hebben van schittering van nieuwbouwcomplex De Staalmeesters.

 Deze schittering ontstaat door zonlicht dat weerkaatst op de aluminium dakbedekking van het complex. Na intensief overleg met de Huurdervereniging Kostverloren en drie bewoners van de Rembrandt van Rijnstraat, is besloten om gezamenlijk opdracht te geven voor een onderzoek. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aanbod van Nijestee aan de bewoners.


Uitkomsten onderzoek


Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Peutz uit Groningen. Uit het onderzoek kwamen als belangrijkste punten naar voren dat als de zon schijnt er op verschillende momenten, afhankelijk van de stand van de zon, sprake is van hinderlijke tot zeer hinderlijke schittering. Er is geen sprake van hogere temperaturen in de woningen of balkons door de schittering. De straling geeft geen gezondheidsrisico's.
 

Aanbod Nijestee


Bureau Peutz adviseert als beste oplossing het nemen van zonwerende maatregelen voor de betreffende woningen. Voor het aanpassen van het de dakbedekking bleek bij de eigenaren van de Staalmeesters onvoldoende draagvlak.

Nijestee heeft daarom de mogelijkheden onderzocht voor het nemen van zonwerende maatregelen. De appartementen aan de Rembrandt van Rijnstraat zijn een gemeentelijk monument. Er mag om deze reden aan de buitenkant geen zonwering worden aangebracht.

Nijestee biedt daarom alle bewoners van de Rembrandt van Rijnstraat 128 t/m 222 een vergoeding voor de aanschaf van zonwerende maatregelen voor in de woning. Bewoners die op grond van een medische indicatie kunnen aantonen dat zij door hun visuele beperking gezondheids¬problemen ondervinden door de schittering, wijst Nijestee op verzoek een andere woning toe.