nieuws

18 apr 2002, 00:12

Zondvloed aan kritiek barst los over Grote Markt-compromis Groen Links

GroenLinks in Groningen heeft vanmorgen een zondvloed aan kritiek over zich heen gekregen naar aanleiding van haar deelname aan het nieuwe college van B en W. Karin Dekker is bereid akkoord te gaan met de komst van een parkeergarage aan de Grote Markt. Dat dit een koerswijziging is, dat is haar vanmorgen flink ingewreven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van D66, de Milieufederatie en de Stadspartij zijn woedend op Groen Links. Vooral de nieuwe Stadspartij van lijsttrekker Fleur Woudstra is briesend van woede over het akkoord dat de nieuwe collegepartijen in Groningen hebben gesloten over de Grote Markt. Het gaat om een voor Groningen historisch akkoord, waardoor ambitieuze plannen voor de Grote Markt toch kunnen worden uitgevoerd. Maar de Stadspartij is daar niet gelukkig mee. In een persverklaring laat de Stadspartij weten zeer ongelukkig te zijn met het feit dat GroenLinks zou hebben ingestemd met de bouw van een parkeergarage nabij de Grote Markt. Volgens de Stadspartij is tijdens de bijna afgeronde collegeonderhandelingen afgesproken dat:
  • er tóch een groot theater wordt gebouwd aan de Oostzijde van de Grote Markt, waarvoor verschillende karakteristieke panden aan de Grote Markt/Poelestraat moeten worden gesloopt.
  • daaronder een nieuwe parkeergarage komt BINNEN DE DIEPENRING.
  • Cultuurcentrum de Oosterpoort moet worden gesloopt.
  • de financiering van het geheel uit de verkoop van Essent aandelen moet komen.
‘Er is slechts goed onderhoud en een eventuele uitbreiding met één grote zaal voor nodig is om bovengenoemd Cultuurcentrum (met NB een prima inpandige parkeergarage, gelegen vlakbij de uitvalswegen en dichtbij het hoofdstation én niet ver van het centrum) weer in optimale staat te doen verkeren. Er is dus sprake is van verkwisting en kapitaalsvernietiging, nog afgezien van de milieuonvriendelijke kant van deze wegwerppraktijken’, aldus een boze mevrouw Woudstra.