nieuws

10 jan 2011, 14:02

Ziekenhuizen willen kosten besparen met Twitterkliniek

Vertegenwoordigers van zeven ziekenhuizen komen op 28 januari bijeen in het Martiniziekenhuis in Groningen om de mogelijkheden van social media als Twitter te bespreken. Dat meldt het Martiniziekenhuis maandag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bijeenkomst van de eerste zogenoemde twitterkliniek heeft als doel om het contact tussen arts en patiënt te verbeteren en om ziekenhuizen transparanter te laten werken. Aan de kliniek doen vertegenwoordigers mee van onder meer het Martini Ziekenhuis in Groningen, het UMC St Radboud in Nijmegen en het Flevoziekenhuis in Almere.

Initiatiefneemster Renate Wijma denkt dat in de toekomst patiënten via Twitter vragen aan artsen kunnen stellen. Dat werkt kostenbesparend, aldus Wijma, maar ziekenhuizen moeten dan niet angstvallig met sociale media omgaan. ,,Bovendien is de patiënt eerder tevreden, omdat hij het ziekenhuis niet hoeft te bezoeken.'' Volgens Wijma zoekt 32 procent van de patiënten nu al op internet naar symptomen van een bepaalde ziekte die zij denken te hebben. ,,Ze bezoeken dan een arts om dit te laten verifiëren.''

Volgens Wijma zijn ziekenhuizen te terughoudend als het gaat om sociale media. ,,Artsen twitteren zelf bijna niet, maar worden wel via internet beoordeeld. Er komt steeds meer druk vanuit het publiek en de zorgverzekeraars op ziekenhuizen om beter te presteren.”