nieuws

26 mei 2000, 00:12

Zeven ton en veel aandacht voor archeologie

Er komt ruim zeven ton beschikbaar voor archeologie in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Twee ton daarvan gaat naar een nieuw fonds voor het bekostigen van grote archeologische projecten. Dat stelt de nota over het beheer van cultuurhistorisch erfgoed ‘Toen voor Straks’, die het college van burgemeester en wethouders heeft vrijgegeven voor inspraak.
Het extra geld dat niet naar het fonds voor de archeologie gaat, wordt besteed aan het aantrekken van twee nieuwe medewerkers bij de dienst ruimtelijke ordening en economische zaken: een veldtechnicus en een conservator.
De veldtechnicus heeft de dagelijkse leiding bij opgravingen in het veld, de conservator verwerkt de vondsten en gegevens.
Verder wordt geld gereserveerd voor grondiger onderzoek. Nu zijn de vondsten, zoals kasteel Selwerd aan de Zernikelaan, soms toevalstreffers.
De resultaten van onderzoek worden voortaan letterlijk in kaart gebracht, zodat snel te zien is waar zich archeologische of cultuurhistorische kostbaarheden bevinden, en waar deze te verwachten zijn. In de toekomst moet deze informatie ook breed toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld via internet.