nieuws

25 nov 2009, 10:10

‘Zero-tolerance van geweld tegen Groninger politie’

Het is onbestaanbaar dat op het moment dat iemand wordt aangesproken op onaanvaardbaar gedrag, variërend van niet-werkende fietsverlichting tot het rijden door rood licht, die persoon meent dat de algemene rechten en plichten ineens niet meer voor hem of haar gelden. Ik vind dat je aan geweld tegen de politie paal en perk moet stellen, ook in Groningen. Dat betoogt Inge Jongman, de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in Groningen, vandaag in haar weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Ze reageert daarin onder meer op een hartekreet van de Groningse districtschef mevrouw Pennings over een toename geweld tegen Groningse agenten. Mevrouw Jongman:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Na het lezen van een artikel in het Nederlands Dagblad d.d. 10 november jl. van de hand van PvdA-gemeenteraadslid Duco Hoogland in Rotterdam met als titel “Verspeel onze ‘relaxte’ politie niet” was ik van plan hieraan een weblog te wijden. Duco Hoogland is initiatiefnemer van de website http://www.ziekvangeweldtegendepolitie.nl.

De kop in het Dagblad van het Noorden van afgelopen weekend “Toename geweld tegen agenten” versterkte mijn voornemen. Terecht stelt districtschef mevrouw Pennings in deze zelfde krant dat aan de tolerantie van een agent een grens zit.

Het bieden van veiligheid aan de inwoners is een kerntaak van de overheid. Dat hebben we met z’n allen zo afgesproken en één voor de inwoners zichtbare vorm van het bieden van veiligheid is de politie. De politie in Nederland werkt op een dusdanige manier dat je als inwoner niet bang hoeft te zijn voor onverwachte afstraffingen, zoals in andere landen wel het geval is. Dan is het onbestaanbaar dat op het moment dat iemand wordt aangesproken op onaanvaardbaar gedrag (variërend van niet-werkende fietsverlichting tot het rijden door rood enz. enz.), die persoon meent dat de algemene rechten en plichten ineens niet meer voor hem of haar gelden.
En dat zo iemand denkt dat zijn/haar individuele belang op dat moment zo geschaad wordt, dat het gerechtvaardigd is om “vrienden of vriendinnen” op te roepen om die politie maar eens een lesje te leren. Dat is wat de ChristenUnie betreft de omgekeerde samenleving die we niet willen. En natuurlijk is het van belang hoe je als burger benaderd wordt in contact met de politie, maar als ik zelfs politie-agenten zie deelnemen aan bewonersoverleggen, dan is de politie niet alleen van de afdeling “Streng Handhaven” maar is ook van de afdeling “Sociale Betrokkenheid”. Ik heb de petitie getekend, omdat ik vind dat je aan geweld tegen de politie paal en perk moet stellen. Laat de politie haar werk in onze open samenleving op een normale manier uitvoeren en laten we daar allemaal aan bijdragen zodat we ook een open samenleving kunnen blijven.'

Inge Jongman

Fractievoorzitter ChristenUnie

(Meer stadpolitiek in : www.dsg.nl)