nieuws

18 mei 2001, 00:12

Zelfmoordconsulent zit al maand vast in Groningen

Een ‘zelfmoordconsulent’ uit Drenthe zit na een maand nog steeds vast in Groningen, op verzoek van justitie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om de zelfmoordconsulent die verdacht wordt van hulp bij de zelfdoding van een 81 -jarige mevrouw. De vrouw leed aan hersentumor. Toen de vrouw zelfmoord pleegde was de verdachte, de 58-jarige W. M. uit Nieuw-Annerveen, daarbij aanwezig.
Justitie heeft aanwijzingen dat de vrouw niet in staat was zichzelf van het leven te beroven en verdenkt M. daarbij geholpen te hebben. Volgens woordvoerder Kirsten Smit van justitie is hulp bij levensberoving op verzoek een feit waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar op staat. Dat rechtvaardigt volgens justitie het feit dat verdachte, in verband met het onderzoek naar de zaak, nog steeds vast zit. Justitie heeft bovendien het verzoek ingediend aan de Raadkamer om het voorarrest met nog eens dertig dagen te verlengen. Daarover wordt vrijdag een besluit genomen.
Om meer duidelijkheid over de gang van zaken bij de zelfmoord te krijgen gaat justitie een reconstructie van de dood van de vrouw maken. Daaruit moet dan blijken of de vrouw al dan niet zelf in staat was een einde aan haar leven te maken. M. is werkzaam als zelfdodingsconsulent bij de Stichting De Einder Noord. Hij geeft, aldus justitie, toe dat hij bij het overlijden van de vrouw aanwezig was maar volgens hem, heeft hij geen handelingen verricht waardoor zij is overleden. Volgens de verdachte heeft de vrouw dat helemaal zelf gedaan.