nieuws

23 jan 2003, 00:12

Zeldzame Moeraswolfsklauw gevonden op het landgoed de Ennemaborg

Op het landgoed de Ennemaborg van de Stichting Het Groninger Landschap zijn een tiental exemplaren moeraswolfsklauw aangetroffen. Deze zeldzame plant staat bekend als pioniersoort oftewel een soort die, veelal tijdelijk, plotseling opduikt als het milieu geschikt is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 1991 heeft Stichting Het Groninger Landschap de akker afgegraven en ingericht als natuurplas. Vanaf circa 1900 was dit perceel in gebruik als akker. Met de ontgronding is de bemeste toplaag verdwenen en is er een voedselarme situatie ontstaan. Het feit dat de oevers geregeld onder water staan in combinatie met de begrazing door paarden zorgt ervoor dat er kale plekken ontstaan in de vegetatie. Hier voelen zeldzaam geworden planten als de Moeraswolfsklauw zich thuis. De soort wordt normaliter aangetroffen in natte heideterreinen en vennen en komt voor in Noord-Europa, Japan en Noord-Amerika.
Moeraswolfsklauw verspreidt zich via zogenaamde ‘sporen’. Deze sporen zijn erg licht en kunnen door de wind, machines en dieren verspreid worden. Hoe de soort op de Ennemaborg terecht is gekomen is nog onduidelijk, het kan goed zijn dat er vanaf de vorige eeuwwisseling sporen bewaard zijn gebleven in de ondergrond.