nieuws

27 jun 2001, 00:12

Zeevogelpopulatie Schiermonnikoog herstelt zich van ‘Pinkstervloed’

De vogels op het eiland Schiermonnikoog herstellen zich van het rampweekend tijdens de Pinksterdagen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toen zorgde een ongekend hoge vloed tijdens springtij voor een ravage onder de vogelnesten. Daarbij gingen 5300 nesten van kokmeeuwen en 600- nesten van visdiefjes verloren. Ook pasgeboren kuikens werden een prooi van de golven. Nartuurbeschermers spraken van een kleine ramp voor de vogelstand op het eiland, maar die ramp blijkt nu toch aanzienlijk kleiner dan gedacht. Het was kennelijk nog vroeg genoeg in het seizoen om aan een tweede leg te beginnen. Kokmeeuwen zijn weer massaal aan het broeden, en ook de visdiefjes zijn opnieuw begonnen. Overigens broeden er dit jaar maar liefst 185 paartjes lepelaars op dit Fries-Groningse Waddeneiland.