nieuws

09 mei 2001, 00:12

Zeehondencrèche is overbodig

De grootschalige opvang van zeehonden in Nederland is overbodig en bovendien in strijd met internationale afspraken over natuurbeheer. Dat is een conclusie van het Wageningse Expertisecentrum LNV in het rapport Met de natuur in zee. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het expertisebureau gaat het zo goed met de grijze en gewone zeehonden in het Waddengebied dat opvang niet meer nodig is. De crèches zouden zelfs voor gevaren kunnen zorgen, omdat door de opvang van exotische zeehondenrassen virussen en andere infectieziekten kunnen worden overgebracht.
De Rotterdamse viroloog A. Osterhaus, verbonden aan de crèche in Pieterburen, is verbaasd over het rapport. Volgens hem stevent de onafhankelijke onderzoekscommissie van het Zeehondenplatform, die bezig is met een nieuw rapport, juist af op een totaal andere conclusie.
,,Inderdaad gaat het in kwantitatieve zin goed met de zeehonden op de Wadden'', geeft hij toe. ,,Maar er zijn nog veel bedreigende factoren, zoals vervuiling, verstoring en infecties. Bovendien neemt het aantal zeehonden dat opgevangen moet worden veel sterker toe dan we hadden verwacht, een teken dat er iets mis is.'' Van de gevaren die de opvang van zeehonden met zich meebrengt is volgens Osterhaus geen sprake. ,,Door veiligheidsmaatregelen in de crèche zijn die risicos uit te sluiten.''