nieuws

30 mrt 2002, 00:12

Zaak tegen zelfmoordconsulent in Groningen aangehouden

De rechtszaak tegen de 59-jarige zelfmoordconsulent W.M. die hulp bij zelfdoding van een bejaarde vrouw ten laste is gelegd, is voor onbepaalde tijd aangehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Advocaat W. Anker vroeg om wraking van de voorzitter van de rechtbank van Groningen, die niet objectief zou zijn tegenover M.. De rechtbank ging op dit ongebruikelijke verzoek in. De voorzitter trok zich terug. Er moet nu een nieuwe rechter gevonden worden, waardoor de behandeling van de zaak voorlopig is uitgesteld. De voorzittende rechter voerde naar Ankers mening een verhoor over levensberoving, terwijl het donderdag naar zijn overtuiging ging over de vraag of M. al dan niet schuldig is aan hulp bij zelfdoding. Anker was zeer boos over toon en inhoud van de verwijten. Tegen de andere twee rechters had Anker geen formele bezwaren. De zich terugtrekkende rechtbankvoorzitter stelde dat hij wel in staat is objectief en professioneel over de onder de rechtbank liggende kwestie te kunnen oordelen, maar begrip had voor het feit dat M. zich mogelijk ‘benadeeld en gecriminaliseerd’ voelt. ,,Ik kan me na de kritische vragen voorstellen dat hij wellicht denkt dat de kaarten al geschud zijn.’’ Dat was echter niet het geval, benadrukte hij.
De verdachte voelde zich zeer gegriefd door de harde aanpak bij de zitting. M., uit het Drentse Nieuw-Annerveen, was als humanistisch geestelijk consulent van de Drentse Stichting de Einder aanwezig bij het overlijden van de doodzieke 81-jarige vrouw. De stichting houdt zich bezig met het informeren en steunen van mensen die een einde aan hun leven willen maken. De rechter viel de vermeende werkwijze aan, en stelde dat hij het zelf ‘niet gewaardeerd zou hebben als hij zijn moeder dood met een zak over het hoofd zou hebben aangetroffen’. De moeder van de betreffende rechter overleed in dezelfde tijd als de vrouw door euthanasie. Hij noemde de praktijken van Stichting de Einder ‘schimmig en obscuur’. Dit trof M. naar eigen zeggen diep en hij voelde zich niet meer serieus genomen. Een nieuwe rechter moet soelaas bieden.