nieuws

10 mrt 2013, 14:02

Ypke Gietema: passie voor Groningen, Groningen en architectuur

Ypke Gietema, die zaterdag overleed, had als wethouder drie grote passies: Groningen, Groningen en architectuur. Dankzij hem is niet alleen het Groninger Museum gerealiseerd, maar was er ook veel aandacht voor stadsvernieuwing en kwam de wijk Hoornse Meer van de grond. Dat werd een wijk aan de zuidkant van de stad met ook sociale woningbouw. Zonder Gietema was dat waarschijnlijk een villawijk voor hogere inkomens geworden. Ook op veel andere plaatsen in de stad is de invloed van Gietema zichtbaar en staat Groningen nu bekend

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

als een stad met een grote reputatie op het gebied van kwalitatief hoogwaardige architectuur en woningbouw.

Overigens werd Gietema wethouder van ruimtelijke ordening op een moment dat er bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening ook jonge, talentvolle en ambitieuze ambtenaren waren aangetreden, die hem inspireerden en andersom.


Op zeker moment was de macht van Ypke Gietema , mede dankzij verkiezingsoverwinningen van de PvdA, zo groot dat hij een soort onderkoning van Groningen was geworden. Hij gebruikte die macht vooral om zijn idealen op het terrein van woningbouw te realiseren. Maar soms was hij wel erg ruw - te ruw - in de manier waarop hij met mensen om ging.


Gietema trad af na de zogenaamde Kredietbank-affaire. Daarvoor was hij zelf als wethouder van ruimtelijke ordening niet in eerste instantie verantwoordelijk, maar hij vond dat hij er als lid van het college wel mede-verantwoordelijk voor was.


Na zijn aftreden werd Gietema opgevolgd door Willem Smink, die het architectuur- en woningbouwbeleid grotendeels in dezelfde geest voortzette, later weer gevolgd door Frank de Vries..


Gietema is na zijn vertrek niet in de landelijke politiek gegaan, hoewel hij daar zeker talent voor had: hij zou met zijn vlijmscherpe tong zeker zeer ver gekomen zijn. Waarschijnlijk was hij te veel bestuurder en doener, dan om het lang vol te houden in de slangenkuil in Den Haag.

Het lijkt er op alsof hij na zijn wethouderschap nooit meer een functie heeft gehad waarin hij met evenveel passie en bezieling zijn ei kwijt kon. Ook zijn gezondheid liet hem de laatste jaren in de steek.


Ypke Gietema is 71 jaar geworden.