nieuws

08 sep 2001, 00:12

Wubbo Ockels geeft eerste studenten Human Technology propedeuse

Vrijdag 7 september krijgen de eerste 31 studenten Human Technology van de Hanzehogeschool Groningen hun propedeuse uit handen van Wubbo Ockels. De opleiding start dit jaar met een stijgend aantal eerstejaars en mag vanaf volgend jaar scholieren uit alle profielen toelaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In aanwezigheid van hun ouders, docenten en vertegenwoordigers van bedrijven nemen de eerste studenten Human Technology hun propedeuse in ontvangst van Wubbo Ockels. Ockels heeft vorig jaar de opleiding Human Technology gelanceerd en is zeer betrokken bij de opleiding, omdat het techniek in de context van gebruiker en maatschappij aanbiedt.
Het succes van de opleiding Human Technology blijkt uit het aantal aanmeldingen voor het studiejaar 2001-2002. Er zijn dit jaar 114 studenten gestart, dat zijn ruim 20 studenten meer dan vorig jaar. Het percentage meisjes is nu ook weer ongeveer 20%.
Met ingang van september 2002 mag de opleiding scholieren met alle profielen toelaten. De Minister van OC&W heeft hier toestemming voor verleend. Gezien de aard van de opleiding (het raakvlak tussen mens, techniek en markt), sluiten ook de profielen Economie & Maatschappij en Maatschappij & Cultuur er op aan. Wel moeten de studenten die voor het laatste profiel hebben gekozen aanvullend wiskunde A2 of wiskunde B1 of Natuurkunde hebben gedaan. Deze bredere toelating voor Human Technology is een positieve ontwikkeling voor de vergroting van de instroom bij de techniekopleidingen. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de grote vraag naar mens- en marktgeoriƫnteerde ingenieurs vanuit het bedrijfsleven.