nieuws

23 dec 2009, 08:08

Woningbouwproductie en verkoop nieuwbouwwoningen in Groningen trekken aan

Het gaat de goede kant op met de bouw van woningen in Groningen. Maar niet alleen met de nieuwbouw maar ook met de verkoop van nieuwbouwwoningen. Op vijftien hoog in de gloednieuwe Prisma flat aan de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen maakte bouwwethouder Frank de Vries (PvdA) van Groningen dinsdag bekend dat er in 2009 1363 woningen nieuw zijn gebouwd. Het laatste decennium zijn er niet meer zoveel woningen in één jaar gebouwd. Werden in de eerst 2 maanden na de zomervakantie ruim 90 woningen verkocht in de laatste twee maanden van het jaar waren dit er al weer 115. Vergeleken met 42 woningen een jaar eerder een aanzienlijke verbetering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Frank de Vries is bijzonder tevreden over het bereikte aantal nieuw gebouwde woningen. De Vries: ‘Een van de opgaven die ik mijzelf gesteld had bij mijn aantreden als wethouder, was het omhoog brengen van de bouwproductie. Dat is goed gelukt. In 2007 werden 1035 woningen gerealiseerd, in 2008 1332, en 2009 is een topjaar met 1363. De maatregelen die we hebben genomen voor het versnellen van de productie van de woningbouw hebben hun vruchten afgeworpen.’

Van de 1363 woningen zijn er 510 grondgebonden woningen en 853 appartementen. Voorbeelden van appartementencomplexen zijn de Kop van Oost, Frontier 1e fase, De Stoker en De Rederijker. Een deel van deze appartementen is nog onverkocht maar is in de verhuur genomen. De ervaringen met de verhuur in de Frontier laten zien dat er veel vraag is naar middeldure huurwoningen. Grondgebonden woningen werden onder meer gerealiseerd in Peizerhoven en Helpermaar.

Dit jaar zijn er weer veel woningen in het kader van de wijkvernieuwing opgeleverd. Projecten zoals Callisto, Orion en Marquant in Paddepoel, Villa Barentz en Villa Tinné in Lewenborg, Prisma in Vinkhuizen, Pasteurlaan in Corpus den Hoorn. De Groninger corporaties zijn verantwoordelijk voor bijna 1000 van de nieuwe woningen. Daarvan waren er bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen.

Frank de Vries: ‘ Een blik in de toekomst leert dat we in 2010 rekening houden met de oplevering van meer dan 1000 nieuwe woningen. Samen met de aantrekkende verkopen geeft dat vertrouwen. Het is goed dat er stevig doorgebouwd wordt in de stad. Mensen willen er nog steeds graag wonen en aan die behoefte willen we voldoen.’

De jaarcijfers werden bekend gemaakt bij de oplevering van het nieuwbouw appartementengebouw ‘Prisma’. Het complex wordt gebouwd in opdracht van Stichting De Huismeesters. In het gebouw worden 52 levensloopbestendige huurappartementen gerealiseerd. Op de begane grond komt een ouder-kindcentrum met een peuterspeelzaal, een spel- en opvoedwinkel, kinderopvang en een consultatiebureau. De officiële opening is 27 januari 2010.