nieuws

15 dec 2008, 10:10

Woningbouw in Groningen op peil vooral dankzij corporaties

De woningbouw in Groningen blijft komend jaar 2009 redelijk op peil, vooral dankzij de Groningse corporaties. In het verleden was er wel kritiek op het feit dat de woningbouw te veel afhankelijk was van de corporaties, maar nu mag men zich over dat feit de handen dicht knijpen, zo betoogt fractievoorzitter Drewes de Haan van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad. Hij analyseert de ontwikkelingen op de Groningse woningmarkt in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen. De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…) ‘’ Gezien de kredietcrisis en de malaise op de woningmarkt die daaruit voort is gekomen vond ik het wel spannend wat er de komende jaar stil zou komen te liggen. Half oktober bij de Nieuwbouwbeurs leek immers het nog of de kredietcrisis hoegenaamd geen gevolgen zou hebben voor Groningse woningbouw. Dat leek nu niet meer vol te houden.


Donderdag kwam de kredietcrisis wel langs, maar het was eigenlijk maar zijdelings. In rap tempo kwamen in ongeveer twee en half uur tegen de 100 bouwprojecten langs. Heel veel daarvan kende ik al, maar er waren een paar nieuwe bij en over andere was nieuwe informatie. Van al die projecten werd duidelijk gemaakt dat ze zeker door zouden gaan, ook als ze al nog niet zijn gestart. Zo verwacht Nijestee het komend jaar maar liefst 579 nieuwe woningen te bouwen.


Waar in Nederland veel bouwprojecten worden uitgesteld, doen de Groningse corporaties dat dus niet. Voor een belangrijk deel komt dat omdat zij een grote buffer hebben door hun woningbezit en bovendien makkelijker in staat zijn nieuwe koopwoningen tijdelijk te verhuren. Maar er werd wel gewaarschuwd dat het voor 2010 minder kan zijn, als de woningmarkt nog net zo slap is als nu.
Eerder kreeg de Groningse woningbouw wel eens kritiek dat die te veel afhangt van de corporaties. Vaak ongeveer voor 50%, maar voor 2008 is het dacht ik zelfs 85%. In deze tijd van kredietcrisis komt dat dus heel goed uit. Net zoals het compensatiegeld voor het niet door gaan van de Zuiderzeelijn ook goed uitkomt voor de Noordelijke economie.


Ik hoorde tijdens de bijeenkomst dat in plaatsen waar projectontwikkelaars veel bouwen er wel veel bouwplannen worden stilgelegd. Ter illustratie dit bericht over Den Bosch. Dit roept wel de vraag op hoe het in Groningen zal gaan met de bouwprojecten van de projectontwikkelaars. Ik vrees het ergste. Het was in ieder geval opvallend dat de naam van het grootste particuliere bouwproject tijdens de bijeenkomst niet één keer is gevallen: De Held III.’’

www.dsg.nl