nieuws

19 sep 2008, 14:02

Winschoten, Reiderland en Scheemda stemmen massaal over nieuwe naam

Stemgerechtigde inwoners van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten hebben zich massaal uitgesproken over de naam voor de fusiegemeente die ontstaat op 1 januari 2010. Van de bijna 32.000 stemgerechtigden maakten maarliefst 19.800 van de gelegenheid gebruik om hun stem uit te brengen. Dat is een percentage van 62,46%. De laatste stem per internet is 15 september uitgebracht om 23.36 uur. Inwoners konden stemmen per internet of met gebruikmaking van een antwoordkaart. De keuze bestond uit de namen, in alfabetische volgorde, Oldambt, Reiderland en Winschoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verdere bijzonderheden rond de raadpleging en de uitkomst van de stemming, het zwaarwegend advies aan de drie gemeenteraden over de te kiezen naam voor de nieuwe gemeente, worden zaterdagmiddag bekendgemaakt tijden een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Winschoten, waar schrijver, columnist en analist Jan Mulder de door de bevolking gekozen naam presenteert voordragen. Dat gebeurt om 16.00 uur.