nieuws

05 dec 2008, 12:12

Winschoten in beroep in zaak circusdieren

De burgemeester van Winschoten gaat in hoger beroep in de zaak van de 'circusdieren'. De rechtbank in Groningen stelde de gemeente in oktober in het ongelijk met het weigeren van een speelvergunning aan Circus Herman Renz. De gemeente vindt optreden in een circus nog steeds in strijd met dierenwelzijn, zo maakte een woordvoerder vrijdag bekend. Ook stelt de burgemeester dat gemeenten het recht hebben om in dit soort kwesties vergunningen te weigeren. De rechter oordeelde anders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester mevr. J. Vlietstra gaat in hoger beroep vanwege het belang van dierenwelzijn. ‘Hoewel de Minister van LNV de Landbouwuniversiteit van Wageningen om advies heeft verzocht over nieuwe regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn, is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe die regelgeving eruit zal gaan zien’’, aldus de gemeente.

Maar ook gaat de burgemeester in beroep tegen het oordeel van de rechtbank in Groningen. Die stelde eerder dat de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren geen ruimte laat aan de burgemeester voor het voeren van eigen beleid met betrekking tot dierenwelzijn.

Dit is volgens de rechter uitsluitend voorbehouden aan de minister van LNV. Burgemeester Vlietstra stelt daar tegenover dat de wet de minister weliswaar de bevoegdheid geeft om regels te stellen over circusdieren, maar dat de minister daar jarenlang welbewust geen gebruik van heeft gemaakt. Volgens de huisadvocaat van Winschoten staat het de gemeente vrij om dergelijke besluiten te nemen wanneer er op hoger niveau niets is geregeld.