nieuws

08 jan 2013, 10:10

Winkels tonen archeologische vondsten

In 21 winkels, cafés en restaurants in de binnenstad van Groningen zijn komende weken bijzondere archeologische vondsten te zien. Het gaat om voorwerpen die bij opgravingen in de binnenstad zijn gevonden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat onder andere om schoenen, kleding, muziekinstrumenten, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en speelgoed. De vondsten komen uit verschillende tijdperken, variërend van de achtste tot de negentiende eeuw. Het meest in het oog springende geëxposeerde object is een stoel uit de elfde eeuw.

Al tientallen jaren vinden stadsarcheologen bijzondere vondsten op bouwplaatsen in en om de stad Groningen. Deze vondsten liggen meestal in de gemeentelijke depots. In het kader van het programma ‘Groningen vernieuwt’ zijn ze nu te zien in winkels en horecagelegenheden.

De expositie is te zien van 9 januari tot en met 6 februari.