nieuws

01 apr 2014, 12:12

Windmolenparken in provincie Groningen: Eemshaven, Delfzijl en N33 Veendam/Menterwolde

Windmolenparken in provincie Groningen: Eemshaven, Delfzijl en N33 Veendam/Menterwolde

Het kabinet heeft gisteren definitieve plannen gepresenteerd voor de bouw van windmolenparken in Nederland. In de provincie Groningen komen volgens die plannen drie grote windmolenparken.
De ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) maakten maandag hun definitieve plannen met windenergie bekend in een Structuurvisie Windenergie op Land. Op in totaal elf plekken in Nederland komt een groot windmolenpark. Die parken moeten in 2020 gezamenlijk 6.000 megawatt aan energie realiseren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Locaties

Zo komen er grote windmolenparken in de gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33 (Veendam/Menterwolde), Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven en Goeree-Overflakkee. Behalve windmolens op land komen er ook windmolens op zee.

Duurzaam

Vorig jaar werd afgesproken dat die in 2023 minimaal 4400 megawatt zullen opwekken. Het is de bedoeling dat de energieproductie in 2050 volledig duurzaam is; in 2023 moet volgens Europese afspraken zestien procent van alle energie duurzaam worden opgewekt.