nieuws

24 jun 2002, 00:12

Wijziging in verordening Gronings leerlingenvervoer

Het Groningse college van B&W wijzigt de verordening voor het vervoer van gehandicapte leerlingen in de stad. Ouders met gehandicapte kinderen hoeven niet meer naar het GAK te stappen om aanspraak te maken op een vervoersvoorziening. Straks dienen de ouders naar het gemeenteloket te stappen om het vervoer van hun kind te regelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de wijzging kunnen ouders voor alle vormen van leerlingenvervoer terecht bij één loket. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van gehandicapte leerlingen van speciale basisscholen over van het GAK. De nieuwe verordening geldt vanaf volgend schooljaar.