nieuws

27 mei 2009, 20:08

Wijkcentrum Het Dok omgebouwd tot Marktplaats Lewenborg

Met de beschikbaarstelling van een krediet van € 1,9 miljoen heeft het college van B&W ingestemd met de bouwkundige aanpassing van wijkcentrum Het Dok tot Marktplaats Lewenborg. Het marktplaatsconcept betekent dat er een laagdrempelig informatie-, advies- en dienstencentrum ontstaat als centrale voorziening in Lewenborg. Markplaats Lewenborg wordt het herkenbare sociaal-culturele centrum van de wijk en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Marktplaats Lewenborg gaat onderdak bieden aan de stichting Aanloopcentrum Lewenborg, bewonersorganisatie De Scheepsraad, de MJD, Stiel, stichting vrouwencentrum de Boei, Ambiente, de familiebibliotheek en de kinder- en jongerenactiviteiten van het activiteitencentrum Lewenborg (ACL).

Optimale gebruiksruimtes
In nauwe samenspraak met de gebruikers is een indeling gekozen die leidt tot optimale gebruiksruimtes voor alle participanten. Als onderdeel van de verbouwing wordt het vloeroppervlak uitgebreid zodat de familiebibliotheek kan worden gehuisvest. Ook worden er diverse tussenwanden, ramen en kozijnen aangepast, ontstaat er extra bergruimte en een centrale informatiebalie en worden de systeemplafonds en vloerbedekking vervangen.

Twee onderdelen
Na de verbouwing bestaat Marktplaats Lewenborg uit twee delen. Naast de 1991 m2 vloeroppervlak die door de bovengenoemde sociaal culturele instellingen wordt gebruikt, is er nog 1000m2 beschikbaar. Deze ruimte kan door het wijkcentrum het DOK worden verhuurd aan diverse organisaties en verenigingen in Lewenborg. Het bestuur van het wijkcentrum het DOK fungeert als exploitant en beheerder. De Gemeente Groningen blijft eigenaar van het gebouw. Wanneer alles volgens plan verloopt, wordt Marktplaats Lewenborg uiterlijk 1 oktober 2010 opgeleverd.

Wijkvernieuwing Lewenborg
De laatste jaren is de ontwikkeling van de wijk Lewenborg behoorlijk in beweging. Bewoners, corporaties, gemeente en andere betrokkenen werken hierin constructief samen. De wijkvernieuwing in Lewenborg bestaat uit een goed afgewogen combinatie van sociale en fysieke ingrepen.

Er is de afgelopen jaren al veel gerealiseerd, maar er wordt ook nog volop gewerkt. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan een intensieve opknapbeurt van het winkelcentrum. Zodra dit is afgerond kan worden gestart met de aanpak van de omgeving. In de loop van het jaar wordt het gezondheidscentrum opgeleverd en onlangs hebben gemeente en Lefier het contract voor de bouw van de nieuwe sporthal ondertekend.
Al eerder is het “Vensterhuis” opgeleverd, met als doel synergie te brengen tussen opvoeden in de wijk en de school. Naast kinderopvang en een zwembad is hierin ook het Centrum voor Jeugd en Gezin ondergebracht.