nieuws

13 feb 2003, 00:12

Wethouders Delfzijl kunnen nu demissionair blijven besturen

De voorzitters van alle fracties in de gemeenteraad van Delfzijl hebben met instemming gereageerd op de beslissing van de vier wethouders hun portefeuille ter beschikking te stellen. Nu ze dat hebben gedaan kunnen ze demissionair blijven besturen. Daardoor krijgen de twee bemiddelaars prof. Elzinga en prof. Dolle ruimschoots de tijd een nieuw college te vormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een verklaring hebben de fractievoorzitters van alle politieke partijen de tweehoogleraren gevraagd na te gaan op welke wijze er een nieuw college kan worden gevormd met een breed draagvlak in de gemeenteraad.
‘Er is in Delfzijl al geruime tijd sprake van verstoorde politieke verhoudingen. Het zou best mogelijk zijn om binnen een week snel een nieuw college van B en W te vormen. Maar waar het nu om gaat is een college te vormen dat echt vertrouwen geniet in de gemeenteraad. Daarvoor is het nodig dat raadsleden schuttersputjes verlaten en verdrietigheden uit het verleden vergeten. Om dat te bereiken hebben we wat meer tijd nodig om gesprekken te voeren’’, aldus Elzinga en Dolle.
Het ter beschikking stellen van de portefeuille is volgen wethouder J. Huisman(CDA) een tussenvorm tussen opstappen en blijven zitten. ‘Opstappen lijkt simpel en voor de hand liggend. Maar de consequenties er van zijn groot want dan kunnen we nog maar dertig dagen aanblijven waardoor er tijdsdruk ontstaat voor de hoogleraren die werken aan betere bestuurlijke verhoudingen’’, aldus Huisman.
Volgens professor Dolle is het ter beschikking stellen van portefeuilles door wethouders pas mogelijk sinds de invoerng van het duale stelsel in Nederland. ‘Want in de vorige situatie waren wethouders formeel zelf ook raadslid en konden ze hun zetel niet aan zichzelf ter beschikking stellen. Nu kunnen ze hun portefeuille dus wel beschikbaar stellen aan de Raad’.
De twee hoogleraren hebben goede hoop dat ze er in slagen de reeds jaren verstoorde verhoudingen in politiek Delfzijl te verbeteren. ‘De sleutel tot verbetering van de situatie ligt bij de gemeenteraad van Delfzijl. Er is wat mis in de relatie tussen de gemeenteraad en de bevolking. Het vertrouwen van de bevolking kan worden alleen hersteld door nuchter te streven naar een krachtig dagelijks bestuur in Delfzijl met een stevige oppositie’, aldus mr. Dolle.