nieuws

09 mei 2011, 10:10 door Myrthe Groote

Wethouder Ton Schroor: "Powerhouse in Sydney ook mooi voorbeeld voor Groninger Forum"

Wethouder Ton Schroor van Economische Zaken in Groningen vindt het jammer dat Provinciale Staten niet beter hebben gekeken naar de inhoud van het Groninger Forum, zo kort voor de provinciale verkiezingen in maart. Het is er na de verkiezingen volgens de wethouder voor de Stadjers alleen maar onduidelijker door geworden. Dat zegt wethouder Schroor vandaag in een interview met de GIC, waarin hij terugkijkt op zijn eerste jaar als wethouder in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 26 april kwam de Commissie Terlouw met het lang verwachtte rapport over de invulling van het Groninger Forum. Het cultuurcentrum achter de Grote Markt moet een positief effect opleveren voor de economie in de binnenstad. ‘Een culturele infrastructuur is de motor van de economie en dat heeft Groningen nodig’, zo was de conclusie van de commissie.


Een soort ‘Newseum’ voor de invulling van het Groninger Forum, zoals geopperd door Kees van Twist directeur van het Groninger Museum, vindt wethouder Schroor een goed idee, maar de wethouder durft zelfs wel groter te denken. ‘Het Powerhouse Museum in Sydney is ook een nieuwe vorm van een openbare ontmoetingsplek die past bij het Forum’, aldus Schroor. Het Powerhouse in Sydney is het grootste museum in Australië en is gericht op wetenschap en design.


Hij is nu precies een jaar wethouder en nog steeds vindt Schroor de gemeentepolitiek dynamisch en geeft het hem na eigen zeggen ‘veel energie’. Een gesprek met de eenenveertig jarige Ton Schroor, de enige D66-wethouder van Groningen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Terug kijkend naar een jaar geleden. Wat valt u mee en wat valt u tegen van het wethouderschap?
‘Als wethouder krijg je complexe vraagstukken mee, en werk je soms onder hoge politieke druk. Het lukt me goed om boven de materie uit te stijgen en op hoofdlijnen te sturen. Ik kom als bestuurder soms mensen tegen die zich anders opstellen vanwege hun rol of functie. Maar door mijn wethouderschap gebeurt het ook dat sommige organisaties zich opeens tijdens een ontmoeting anders gaan voordoen tegenover mij, ik vind dat vaak jammer. Ik werk graag samen op basis van inhoud en goede afspraken. Daar kom je het verste mee.’


Het Groninger Forum?


‘Het advies van de commissie Terlouw geeft mij het vertrouwen voor de toekomst van het Forum. De commissie stelt dat de bouw moet doorgaan, dat het concept, ‘staat’ en dat de exploitatie realistisch is. De commissie verwacht dat de investering rendeert omdat culturele voorzieningen commerciële functies aantrekken.’


Wat vindt u van het idee van Kees van Twist om een Newseum van het Groninger Forum te maken?

‘Onderdelen uit het Newseum bekijken is een heel goed idee. Het Groninger Forum moet bij de mensen oproepen: ‘Daar moet ik een keer gekeken hebben’ of: ‘als dat erin zit, ga ik er zeker naar toe.’ Met de modernste bibliotheek van Nederland in het Groninger Forum hebben we straks een bijzonder en uniek gebouw in de stad staan. Het Forum moet een ontmoetingsplek worden waar mensen iets kunnen leren van een bepaalde activiteit in het gebouw, maar ook van elkaar.'

''Er zijn verschillende grote musea in de wereld die ik heel inspirerend vind. Het Powerhouse in Sydney bijvoorbeeld is heel erg gericht op wetenschap maar combineert dit weer met design en een stukje historie. Als provincie Groningen zouden wij ons kunnen gaan richten op energie.’


In een interview met de Groningse Internet Courant, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, heeft u (toen als lijsttrekker) gezegd dat u de gemeentepolitiek dynamisch vindt en dat u het sociaalliberale gedachtegoed verder wilt gaan vormgeven in Groningen. Is gemeentepolitiek nog steeds dynamisch en hoe staat het met het sociaalliberale gedachtegoed?


‘Gemeentepolitiek is na een jaar moet ik zeggen, nog steeds heel dynamisch. Er gebeurt elke keer wel iets waar je als bestuurder op in moet spelen. Kijk naar de zaak in Baflo, verschrikkelijk wat daar gebeurd is, maar een bestuurder moet wel snel reageren op een veranderende situatie en de situaties die zich daar weer omheen ontwikkelen.’


‘Wat betreft het sociaalliberaal gedachtegoed. Ik vind dat het college burgerparticipatie goed op de agenda heeft gezet. Het gaat om de kracht van mensen zelf. Wij willen dat burgers meedenken over een beleid en zelf tot actie komen voor hun bedrijf, wijk of school. Maar als gemeente moeten wij ook een goed voorbeeld zijn.''


‘Daarnaast heb ik Personeel en Organisatie in mijn portefeuille. En daar zijn we druk bezig met het optimaliseren van de interne dienstverlening. We hebben daarbij ook te maken met bezuinigingen en dat is natuurlijk nooit leuk. Toch geeft het mij veel energie om de dienstverlening binnen de gemeente zo efficiënt mogelijk te laten werken.’

U bent naast burgemeester Rehwinkel en wethouder Karin Dekker ook een twitteraar. Nu overweegt de burgemeester om misschien te gaan stoppen, bent u ook aan het twijfelen? Waarom twitteren?


‘Het is een feit dat ik niet meer als privé persoon kan twitteren. Het is altijd de wethouder die spreekt. Ik heb in het verleden kritische blogs geschreven en die heb ik zelf van het internet gehaald. Ik twijfel niet, maar ik snap het dubbelgevoel van burgemeester Rehwinkel wel. Ik bekijk iedere tweet drie keer voordat ik ‘m de lucht ingooi. Je moet voorzichtig blijven, maar tegelijkertijd is het een prachtig middel om sommige politieke boodschappen te verkondigen. Als bestuurder moet ik een balans vinden in het ‘mezelf’ blijven en af en toe terughoudend zijn.’