nieuws

06 jul 2000, 00:12

Wethouder Schuiling commissaris Airport Eelde

Wethouder Schuiling, die nu nog in de aandeelhoudersvergaderingen van Groninger Airport Eelde de gemeente Groningen vertegenwoordigt, wordt voorgedragen als commissaris in de Raad van Commissarissen. Hij volgt hiermee Jacques Wallage op die te kennen heeft gegeven zijn taken te willen overdragen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als vertegenwoordiger van de gemeente Groningen in de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld de heer Harssema, beleidsmedewerker Economische Zaken te machtigen.