nieuws

11 mrt 2002, 00:12

Wethouder Loppersum reikt brochure uit

Wethouder Jan de Heer heeft op vrijdag in het gemeentehuis van Loppersum de eerste brochure ‘Geld dat telt’ uitgereikt aan de secretaris van de Cliëntenraad, de heer B.H. Bultena. Over een week wordt de brochure huis-aan-huis verspreid in de gemeente Loppersum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onder de aandacht brengen van inkomensondersteunende maatregelen bij de bevolking past in het kader van de aanbevelingen die het FNV heeft gedaan bij de uitslag van de enquête ‘Gemeente wees minimaal sociaal’. Het rapport liet onder meer zien dat in de gemeente Loppersum in vergelijking met andere gemeenten nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de middelen die de gemeente beschikbaar stelt. Uit Coelo-cijfers (het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) blijkt dat er meer mensen van de ruime middelen gebruik zouden moeten maken. De vraag is waarom mensen het geld laten liggen.