nieuws

19 mei 2011, 10:10 door Myrthe Groote

Wethouder Jannie Visscher (SP): ‘Een samenleving die steeds individualistischer wordt baart mij zorgen’

Wethouder Jannie Visscher (SP) heeft een stevige portefeuille. Ze begon in 2006 als wethouder van Zorg, Ouderen, Stadsbeheer en Milieu. Met ingang van de nieuwe collegeperiode bestaat haar portefeuille uit. Welzijn en Zorg, Reiniging, Stadsbeheer en Ecologie, Recreatie, Integratie, Emancipatie en Dierenwelzijn. Een zware portefeuille, zeker in deze tijd van bezuinigingen. Visscher wil er alles aan doen om de zwakkeren in de Groningse samenleving niet op te laten draaien voor de economische crisis, zo zegt ze in een interview met GIC.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een duidelijk voorbeeld van een bezuiniging die juist de zwakkeren treft is volgens Jannie Visscher de zogenaamde ‘IQ maatregel’. Mensen met een IQ tusen de 70 en 85 mogen, als het aan dit kabinet ligt, geen aanspraak meer maken op de algemene wet bijzondere ziektekosten. ‘Dit zou betekenen dat duizenden mensen geen recht meer hebben op bijvoorbeeld begeleid wonen of dagbesteding.’

‘De IQ maatregel is letterlijk een klap in het gezicht voor de mensen die een beetje extra steun nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij’, zegt de wethouder over deze bezuinigings maatregel die de het kabinet wil nemen.

Het maakt haar boos, maar de kansen die hierdoor op haar pad komen, om in de bres te springen voor zwakkeren, grijpt ze met beide handen aan.


U bent al vanaf 2006 wethouder in Groningen. In 2010 heeft u er een aantal portefeuilles bij gekregen. Was het wennen voor u om er zes andere onderwerpen bij te krijgen?


‘Nee, vooral omdat het onderwerpen zijn die ik belangrijk vind. Zo is mijn portefeuille Welzijn toegevoegd en in de praktijk is het heel effectief om dit te combineren met het zorgdeel van mijn portefeuille. Mensen die zorg nodig hebben zijn vaak ook gebaat bij ondersteuning die vanuit welzijn geboden kan worden en andersom.''

'' Een oudere die naar de gemeente komt voor hulp omdat zelfstandig wonen steeds moeilijker wordt, is misschien heel eenzaam en kan behoefte hebben aan een maatje. Dat is weer welzijn. We zijn nu bezig verandering te brengen in het aanvragen van zorg. Medewerkers van het zorgloket geven we trainingen om te leren beter door te vragen, zodat duidelijk is waar mensen echt behoefte aan hebben en verschillende activiteiten of cursussen direct kunnen worden aangeboden.’

Hoe zit dat dan met emancipatie en integratie, andere onderdelen uit u portefeuille?


‘Net als bij de wet maatschappelijke ondersteuning, waar Welzijn en Zorg onder vallen, gaat het ook bij de portefeuilles, Emancipatie en Integratie, over meedoen in de samenleving. Participatie is hierbij een belangrijk begrip. Voor iedereen, moet, er een volwaardige plek in de samenleving zijn. En hindernissen die we hierbij tegenkomen moeten we gezamenlijk aanpakken. Activiteiten of projecten die vanuit welzijn worden georganiseerd kunnen soms goed worden gekoppeld aan emancipatie en integratie. En om iedereen uit te wisselen en misverstanden te voorkomen, is het heel belangrijk om organisaties kennis met elkaar te laten maken. Creatief zijn in het bedenken van oplossingen vind ik een uitdaging.’


]
Welk onderdeel uit uw portefeuille spreekt u het meest aan?


‘Het is de combinatie die mij aanspreekt. Het leuke aan mijn portefeuille is dat ik allerlei zaken heel goed kan combineren. Ik heb het fysieke in mijn portefeuille (de leefomgeving van mensen) en het sociale. Het een kan niet zonder het andere. Wat nu heel erg speelt in de samenleving is eenzaamheid, mensen vereenzamen tegenwoordig veel sneller.

De samenleving wordt steeds individualistischer. Saamhorigheid spreekt mij aan en dat thema probeer ik toe te passen in alle onderdelen van mijn portefeuille. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Lentekriebelsactie. Buurtgenoten gaan samen aan de slag om in hun eigen wijk zwerfafval op te ruimen. Tegelijkertijd is het een manier om de mensen uit je eigen buurt te leren kennen. Op deze manier gaan het fysieke en het sociale deel van mijn portefeuille hand in hand.’

Wanneer hebt u gekozen voor de SP en waarom juist die partij?

‘Ik ben tien jaar geleden lid geworden van de SP. Daarvoor was ik geen lid van een partij maar ik was wel een linkse stemmer. Ik zag in mijn omgeving dat mensen steeds indivualistischer werden en dat was eigenlijk de directe aanleiding voor mij om lid te worden van de SP. De SP is een partij van daden, ook dat trok mij aan. Ik hou van aanpakken.’

‘Ik ben bezorgd over hoe de samenleving verandert. Er wordt minder naar elkaar omgekeken. Mensen met geld redden zich wel, maar voor mensen met een klein inkomen wordt het steeds moeilijker. Steeds meer mensen staan zonder een steuntje in de rug echt aan de kant. De SP gelooft in een solidaire samenleving en daar geloof ik ook in.’

Uw collega’s, Karin Dekker, Ton Schroor en de burgemeester zitten op Twitter. Wat denkt vindt u van Twitter en denkt u dat u er ook aan gaat beginnen?


‘Nee, dat lijkt me zo’n gedoe. Ik vind het leuk om anderen te volgen, met name dan collega’s. Veel wat op Twitter staat is overbodige informatie. Het kost je daarnaast ook veel tijd als je er fanatiek mee bent. Ik heb er niets op tegen, maar ik do er niet aan mee.’