nieuws

04 jun 2008, 22:10

Groningen blaast eeuwenoud "Hanzeverbond" nieuw leven in

Het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen heeft besloten wethouder Jaap Dijkstra van Economische zaken, Internationale Handelrelaties en Cultuur, te machtigen de Hanzestatuten van het Hanzeverbond te ondertekenen. Hiermee verbindt Groningen zich aan het ‘Hanzeverbond nieuwe stijl’ waarin diverse, met name Noord-Europese steden zich vanaf 1980 verenigen. Sinds dat jaar worden ook de jaarlijkse Hanzedagen weer gehouden, zoals dit ook enkele honderden jaren geleden gebeurde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de ondertekening van het Hanzestatuut geeft Groningen aan zich duidelijker te willen profileren als Hanzestad. Zo zullen er in 2009 een groot aantal activiteiten georganiseerd worden in het kader van de Hanze en zal Groningen actief gaan deelnemen aan het Hanzeverbond. Daarnaast is het Hanzeverleden en -heden, ook op dit moment al heel zichtbaar in Groningen. Denk alleen maar aan de naamgeving van de Hanzehogeschool, het Hanzeplein en bijv. het Hanze Huis, waar producten uit de diverse Hanzesteden verkocht worden.

Deelname aan het Hanzeverbond past binnen het focusgebied van de Noordelijke OntwikkelingsAs (NOA) en biedt mogelijkheden voor zowel de stad als onze instellingen, om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van Europese subsidieprogramma’s.
Ook uit het oogpunt van promotie van de stad is deelname aan het Hanzeverbond en de jaarlijkse Hanzedagen van toenemend belang. Deze dagen, die afwisselend door de verschillende Hanzesteden georganiseerd worden, trekken duizenden bezoekers. Een groot publiek waarbij Groningen onder de aandacht gebracht kan worden.
Al met al biedt het Hanzeverbond Groningen voldoende kansen voor initiatieven en uitwisseling met de Hanzesteden onderling op toeristisch, cultureel en economisch terrein.

Sinds 1999 kent het Hanzeverbond een duidelijke structuur, die het verbond een meer democratisch gehalte geeft en duidelijkheid schept over de rechten en plichten van de deelnemende steden. Concreet betekent het ondertekenen van de statuten voor Groningen dat er jaarlijks een bestuurlijke en/of ambtelijke afvaardiging naar de Hanzedagen gaat en dat Groningen op enig moment deze dagen gaat organiseren (gezien de grote belangstelling van de andere steden waarschijnlijk pas na 2020).