nieuws

06 nov 2000, 00:12

Wethouder Haren wil Onroerend Zaak Belasting afschaffen

Wethouder M. Verbeek (D66) van Haren wil de OZB afschaffen omdat het systeem volgens hem onrechtvaardig is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de vooravond van de resultaten van de nieuwe taxatieronde van huizen en bedrijfsgebouwen voor het bepalen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), pleiten Michiel Verbeek, wethouder Financiën in Haren en Peter van den Bosch, concerncontroller in Haren, voor het afschaffen van de OZB als algemeen gemeentelijk dekkingsmiddel.
In termen van een ‘productlevenscyclus’ is de OZB volgens hen aan z'n einde gekomen. De OZB heeft een functie gehad bij het vestigen van de autonome positie van gemeenten: die kregen hun 'eigen belasting' en konden vorm geven aan hun beleid door het spelen met de hoogte van het tarief. Dit spel lijkt de laatste jaren voor iedere gemeente te bestaan uit het zoveel mogelijk beperken van de lastendruk, waardoor de eigenheid van de OZB steeds meer vervlakt/universeler wordt. Bovendien is de OZB door de regelmatige hertaxaties een onrechtvaardige heffing geworden.
Voor gemeenten is de OZB opbrengst een beperkt deel van de totale opbrengsten. In Haren ontvangen wij zo'n 23 miljoen gulden aan Rijksbijdragen als algemeen dekkingsmiddel. De OZB opbrengst is dan ongeveer een derde deel: 8 miljoen gulden. De directe aanleiding voor het pleidooi om de OZB af te schaffen wordt ingegeven door de neveneffecten van de hertaxaties. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande, die versterkend werken voor het standpunt van afschaffen.
Verbeek en van den Bosch vinden dat er reden is voor een fundamentele discussie over de OZB.