nieuws

27 jun 2011, 10:10 door Myrthe Groote

"Het Groninger Forum: dat gaan we wel oplossen met elkaar!''

De 46-jarige Groningse wethouder van Ruimtelijke Ordening,en formateur van het huidige college van B&W Frank de Vries, vindt dat bij een terugtredende en bezuinigende rijksoverheid de stad Groningen meer op eigen kracht verder moet. ‘Er zou vanuit de overheid juist geïnvesteerd moeten worden in het Noorden. Maar door geen duidelijk doel voor ogen te hebben voor het Noorden, komen wij aandacht tekort. Alleen al daarom moeten we meer op eigen kracht verder’ aldus wethouder Frank de Vries in een interview met de GIC.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder de Vries is dit jaar 10 jaar politiek actief voor de PvdA in de stad Groningen. Hij timmerde in het voorjaar van 2010 het huidige college van B&W met de vier partijen PvdA, SP, Groenlinks en D66 in elkaar. ‘Al die jaren en ook in de formatie van dit college ben ik bezig geweest om op een goede manier te vertalen wat de samenleving nodig heeft, en hoe er over besloten moet worden.’

Wethouder Frank de Vries kent de ins- en outs in het stadshuis van Groningen goed. In 2003 werd wethouder de Vries PvdA-fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij formateur van het college van B&W, waarin hij zelf loco-burgemeester en wethouder werd.

De wethouder noemt de binnenstad van Groningen: ‘Het kloppend hart van onze samenleving.’ Door zijn bezoek met de gemeenteraad aan Maastricht is hij met andere ogen naar de binnenstad gaan kijken. ‘Er is goed geïnvesteerd in de binnenstad van Maastricht. Maastricht is het visitekaartje van Limburg. Wij hebben ook veel geïnvesteerd in de binnenstad van Groningen en waren in de jaren 2005-2007 de Beste binnenstad van Nederland. Maar je ziet dat het erg druk en vol raakt in onze huiskamer. Veel fietsen, reclameuitingen en evenementen. Daarom is het goed om bij de buren, Maastricht is wel een beetje een verre buurman, te gaan kijken hoe ze het daar doen. De binnenstad is echt het visitekaartje van onze stad.’


Wat valt mee na een jaar wethouderschap in dit college?

‘Er valt eigenlijk niks tegen. We hebben een leuke club bij elkaar. Er heerst een leuke en prettige sfeer tussen mij en de vier wethouders en de burgemeester. We hebben een makkelijke manier van omgang met elkaar en daar wordt ik vrolijk van.’

Wat valt tegen na een jaar wethouderschap?

‘Het is je taak als wethouder om je portefeuille financieel beheersbaar en gezond te houden. Door bezuinigingen en de nieuwe koers die dit kabinet neemt wordt het steeds moeilijker om die taak goed te doen. De bezuinigingen die op ons afkomen, dat is best pittig. Ik merk daar veel van, maar ook mijn collega’s zijn zich daar bewust van.’

‘Toen eindin 2010 bekend werd dat een meerderheid in de Provinciale Staten geen geld beschikbaar wilde stellen voor de bouw van het Groninger Forum, vond ik dat wel een enorme teleurstelling. Voor mij was die gebeurtenis, erop terugkijkend, zeker het dieptepunt van het jaar. Maar we gaan het wel oplossen met elkaar.’


Welke overeenkomsten zijn er tussen de verschillende functies die u in de politiek had en wat voor verschillen?

‘Ik loop al tien jaar rond in het stadhuis van Groningen en ik ben al tien jaar politiek actief voor Groningen. Ik denk dat dat de grootste overeenkomst is. Je bent als raadslid en formateur, maar ook als wethouder, altijd met de stad bezig. Je wilt dingen voor elkaar maken. Ik denk dat dat de kern was en nog steeds is.’

Wat betekent de PvdA voor u?

‘Ik ben in 1990 lid geworden van de PvdA en al die tijd is de PvdA echt mijn partij gebleven. Ik ben opgeroeid met de PvdA en heb daarom de meeste affiniteit met de partij. Het is een brede partij en een partij van eerlijk delen. Je wilt elkaar niet in de steek laten en dat spreekt mij aan.’

U hebt voor Financieel Groningen (fgblog.nl) een blog geschreven. U schreef dat u niet erg blij bent met het huidige kabinet.

''Het kabinet-Rutte maakt een aantal fundamentele keuzes die in mijn ogen voor ons in Groningen bijzonder gevaarlijk zijn. Ik stip er hier drie even kort aan. Ten eerste fors bezuinigen. Dat is noodzakelijk, maar zonder daarbij tegelijkertijd een politieke agenda op te stellen over innovatie en kennis is dat een keuze die leidt tot stilstand.


Ten tweede de keuze voor Selectief investeren. Men kiest ervoor alleen de Randstad en de regio Eindhoven te versterken en getuigt aldus van een heel beperkte blik op de slagkracht van stedelijke centra als Groningen-Assen.

En ten derde Terugtrekken. Den Haag ziet zich niet langer als partner van provincie en gemeenten.'

Wat bedoelt u met de laatste uitspraak? ‘Den Haag ziet zich niet langer als partner van provincie en gemeenten.’

Den Haag ziet zich niet langer als partner van provincie en gemeenten, de beleidsplannen die er, voordat dit kabinet aantrad, werden gemaakt waren duidelijk voor elke regio. Als gemeente en provincie wist je beter waar je aan toe was. De gemeente en provincie moeten nu zelf naar oplossingen zoeken voor de problemen die er ontstaan door de drastische bezuinigingen.

Dit kabinet wil investeren in de Randstad en in Brabant. Vergeleken met de Randstad zijn wij, het Noorden, echt een armere regio. In de blog komt naar voren dat ik de keuzes die dit kabinet maakt (en wil maken in de toekomst) onverstandig vind. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in het Noorden, door geen duidelijk doel voor ogen te hebben laten ze ons links liggen.

Ik vind dat dit kabinet het Noorden, net als het Zuiden en het Oosten een beetje in de steek laat. Dat betekent dat we nog meer als al het geval was, moeten uitgaan van onze eigen kracht. We moeten en kunnen meer zaken zelf doen.’