nieuws

15 mrt 2001, 00:12

Wethouder Bron pleit voor nieuwe Voorschoolse Basisvoorziening

Groningen kaart de personeelsproblemen die ontstaan zijn rondom de peuterspeelzaal Hans en Grietje aan in Den Haag. Wethouder Robbert Jan Bron (D66) trekt in een brandbrief aan de bel bij staatssecretaris Margot Vliegenthart (Welzijn) en pleit tevens voor een nieuwe Voorschoolse Basisvoorziening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bron constateert dat Den Haag blijkbaar denkt dat de opvang van peuters tot vier jaar in orde is. ‘’Dat is niet het geval’’, signaleert hij. Hij toont daarom begrip voor de bezetting van ouders van de peuterspeelzaal in de wijk Beijum. Knelpunt is, zoals afgelopen week duidelijk zichtbaar werd, het tekort aan personeel. Voorheen waren er goedkope arbeidskrachten beschikbaar, die via het programma van de bekende Melkertbanen (nu ID-banen genoemd) werden ingevuld. Die vinden nu elders beter betaald werk.
Om de problemen op te lossen is snel 2,5 miljoen gulden nodig, schrijft Bron. Dit geld is een belangrijke stap om te komen tot professionalisering van de peuterspeelzaalbranche, net zoals dat is gedaan met de kinderopvang. Bron streeft zelfs naar een samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Hij wil uiteindelijk ook voorzieningen voor opvoeding en gezondheid samenvoegen met de opvang. Bon spreekt van ‘een nieuwe Voorschoolse Basisvoorziening’. Zijn plan zou gefinancierd moeten worden door overheid en bedrijfsleven.