nieuws

21 nov 2008, 13:01

Werkzaamheden aan Oostelijke Ringweg (N46) uitgesteld

De aangekondigde werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg Groningen (N46) gaan niet door. Dit weekend zou er gewerkt worden aan het gedeelte tussen de aansluiting Driebond en het Europaplein. Dat gaat niet door en dit heeft alles te maken met de weersvoorspellingen. Die zijn inmiddels dermate slecht dat het niet verantwoord is te starten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit weekend stonden de volgende werkzaamheden gepland bij het nieuwe knooppunt Euvelgunne:
- weghalen tijdelijke openingen in vangrail
- aanbrengen riolering
- aanbrengen asfalt op verbinding oude en nieuwe weggedeelten
- aanbrengen definitieve wegmarkeringen
Vooral die laatste werkzaamheden zijn erg weersgevoelig. Bij nat weer kan die markering niet worden aangebracht. Vanuit verkeersveiligheid is het onaanvaardbaar dat die markering ontbreekt. Vandaar het besluit de werkzaamheden uit te stellen.